Framtidig bruk av Adamstua

Veterinærhøyskolen, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og VESO apotek flytter ut om tre år. Dermed blir den 65 dekar store eiendommen som rommer bygninger på i alt 59.000 kvadratmeter ledig.

Les hele saken på Statsbyggs nettsider.

Published 31. oktober 2016 - 18:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:12