Campusplanen for Campus Ås

Campus er stort og behovet for å knytte det sammen rundt en felles akse er viktig. Planen skal sørge for gode arbeidsvilkår for ansatte og studenter. Planen skal også knytte fagmiljøene bedre sammen. Derfor vurderes det blant annet endringer i bygningsbruk frem mot 2040.

Råd fra referansegruppe
Referansegruppe er oppnevnt av rektor. Gruppen består av de sju konstituerte dekanene, studiedirektør, økonomidirektør, forskningsdirektør, teknisk direktør og leder av studentdemokratiet. Leder av referansegruppen er konstituert dekan Eva Falleth. 

På kort sikt skal referansegruppen skal se på mulige forbedringer for de delene av universitetet som har de absolutt dårligste forhold nå. På mellomlang og lang sikt skal den se på utviklingen av Campus, knyttet til en realistisk finansieringsplan. Referansegruppen skal utarbeide råd som innspill til Campusplanarbeidet. Videre arbeid med Campusplanen bestemmes av universitetsstyret etter 8 september.
Referansegruppens mandat kan du lese i denne lenken.

Campusplanen blir tema på styreseminar i september
Innspill til campusplanen på styremøtet i juni og innspill fra referansegruppen skal inngå i en presentasjon om arbeidet med campusplanen og legges fram på styreseminaret 8. og 9. september. Det blir opp til styret å bestemme den videre prosessen for campusplanen. I framdriftsplanen fra US møtet i juni er det foreslått sluttbehandling i universitetsstyremøtet 20. oktober 2016.

Presentert for universitetsstyret i juni
På møte i juni ble universitetsstyret orientert om prinsipper og prioriteringer i planen. Campusplanen er en langsiktig plan (25 år). Hele presentasjonen fra styremøtet kan du les i denne lenken.

Det er prosjektstyret for Prosjekt Campus som har fått oppdraget med å utarbeide campusplanen og det er prosjektsjef Trond Furuberg som er ansvarlig for gjennomføringen.

Published 19. august 2016 - 15:09 - Updated 19. august 2016 - 15:09