Ny frist - innspill til parkeringssoner

Det er opprettet et eget utvalg hvor representant fra fagforeningene, Teknisk avdeling, Felles ressurssenter, ansattrepresentant, studenter, NIBIO, Vitenparken, SiÅs, og ITAS er representert, og som har vurdert fordelingen av soner og plasser for ansatte, studenter, gjester og servicebiler/tjenestebiler.

I dette vedleggene finner du korrekte kart med forslag til parkeringssoner. Forskjellen på forslagene er parkering ved Husdyrfagbygningen og Kjerringjordet. I forslag 1 er det merket av en sone for studentparkering ved Hudyrfagbygningen og bare ansattparkering på Kjerringjordet. I forslag 2 er det ansatt- og studentparkering på Kjerringjordet og kun ansattplasser ved Husdyrfagbygningen.

Kart forslag 1.

Kart forslag 2.

Du kan komme med innspill gjennom egen tjenestemannsorganisasjon, de som ikke er organisert kan sende innspill direkte på epost til Anne Syversen Høvde i Teknisk avdeling.

Frist for innspill til soneinndeling er kl 13.00 den 2. mars 2016.I dette vedlegget kan du se utkast til parkeringsbestemmelser for NMBU Campus Ås.


Kort om utkast til parkeringsbestemmelser:

Når vedtas bestemmelsene?
Etter planen skal rektor fastsette parkeringsbestemmelsene innen utgangen av februar. Skilting, informasjon til ansatte og studenter og tilrettelegging for drift skjer i mars. Parkeringsordningen innføres i april.

Når innføres de nye parkeringsbestemmelsene?
Parkeringsordningen vil bli innført i april. Det vil bli en myk start på håndhevelsen av bestemmelsene.

Blir det gratis å parkere?
Ja.

Hvilke kjøretøy gjelder bestemmelsene?
Bil, motorsykkel og moped.
 
Hvorfor parkeringssonene?
Campus er av praktiske grunner delt inn i parkeringssoner for å fordele parkeringen. Utkast til soneinndeling finner du på kart i denne lenken.
Det er også opprettet en parkeringssone for gjester til NMBU.

Har alle ansatte lik rett til parkeringstillatelse uansett hvor langt det er til bopel?
Ja, alle ansatte kan søke om og få parkeringstillatelse. Den gir rett til å parkere, men er dessverre ingen garanti for at det er ledige plasser.
    
På hvilke dager og tidsintervaller er det restriksjoner på parkering?
På arbeidsdager (mandag til fredag) mellom kl 0800 og 1700 må du parkere innen for den sonen parkeringstillatelsen gjelder. Hensetting av kjøretøy utenfor anviste og skiltede p-plasser og parkeringsområder er ikke tillatt uansett tid på døgnet.

Published 17. February 2016 - 13:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:15