Nytt idrettsbygg

SiÅs treningssenter sett fra gangvegen ved Storebrand mot Pentagon.

SiÅs treningssenter sett fra gangvegen ved Storebrand mot Pentagon.

Foto
SiÅs/Dyrø og Moen arkitekter

I tillegg til økning i antall brukere skaper endringer i bruksmønsteret behov for nye rom.
–Trening og aktiviteter skjer i større grad i grupper, og enkelte av disse krever tilrettelegging. Utbyggingen gir oss mulighet til å flytte mindre gruppeaktiviteter og klatring ut av hallene. Dermed oppnår vi en bedre utnyttelse av hallkapasiteten, forteller Berg.

Siås treningssenter sett fra sør.

Siås treningssenter sett fra sør.

Foto
SiÅs/Dyrø og Moen arkitekter

Fra 2700 til 4500 kvadratmeter
Tilbygget til hallen fører til en fordobling av arealet - nesten. Noe beholdes, noe rives og mye blir helt nytt. Tilbygget vil ha et areal på nærmere 3000 kvadratmeter.
–Vi beholder begge hallene. Lavbygget med garderober og resepsjon rives og erstattes av det nye tilbygget som vil gå over to etasjer. Det vil inneholde resepsjon, garderober, grupperom og spesialrom. Med det nye tilbygget vil hallene bare være en del av et stort treningssenter. Av den grunn har bygningen fått arbeidstittelen ”SiÅs treningssenter” som også omfatter GG-hallen. Endelig navn vil vi kunngjøre senere, sier Berg.

Midlertidig drift våren 2016
Våren 2016 blir det redusert drift. Hele lavbygget med garderober vil bli revet innen midten av februar. Inngangen og resepsjon er flyttet til ”baksiden” av dagens hall, det vil si mot Skogsdammen. I løpet av kort tid blir det etablert midlertidige garderober i brakker i tilknytning til hallen.
–Planen var å rehabilitere deler av garderobene, men ved å rive hele lavbygget sparer vi nærmere 15 millioner kroner.  Dermed holder vi oss innenfor rammen på 70 millionene, forteller Berg.

Inngjerding av SiÅs treningssenter i byggeperioden. Det er tilrettelagt for gangtrafikk på utsiden av gjerdet som erstatning for gangvegen mellom Pentagon og Samfunnet og midlertidig gangveg fra parkeringsplassen og til inngangen på "baksiden" av GG-hallen.

Inngjerding av SiÅs treningssenter i byggeperioden. Det er tilrettelagt for gangtrafikk på utsiden av gjerdet som erstatning for gangvegen mellom Pentagon og Samfunnet og midlertidig gangveg fra parkeringsplassen og til inngangen på "baksiden" av GG-hallen.

Foto
SiÅs

Fra hall til bygning
Da GG-hallen ble bygd i 1989 var det viktigste å få reist et idrettsbygg for studentene, og det bærer det preg av. I forbindelsen med utvidelsen har det vært et ønske å åpne bygningen mot Skogsdammen (nord) og Aud Max samtidig som man ville gi bygningen et mer dempet preg.
–Det gjør vi ved å lage glassfasade i tilbygget mot Skogsdammen og Aud Max samtidig som vi endrer fargen på den gjenstående delen av bygningen fra rødt til grått. Glassfasaden gir også utsyn fra grupperommene, noe de fleste vil sette pris på når de trener. Vi skal skape en helhetlig bygning av en typisk idrettshall fra 1980-åra, sier Berg.
 
Ferdigstilt høsten 2016
Vedtaket om nytt treningssenter ble fattet av styret i SiÅs høsten 2014. Planleggingen startet umiddelbart og var ferdig til sommeren 2015. Høsten 2015 har gått med til prosjektering av bygget, kommunale godkjenninger, endelig finansiering og kontrahering av entreprenør. Byggestart var tidlig i januar.
–Arbeidet er delt i to entrepriser, en for riving og en for bygging. Rivingen er i gang og skal være sluttført inn midten av februar. Deretter starter byggingen, og vi planlegger ferdigstillelse i løpet av sommeren slik at anlegget er klart for bruk til høstsemesteret 2016, avslutter Berg.

Published 31. oktober 2016 - 18:06 - Updated 23. mai 2017 - 19:15