IT-omlegging i rute

For de ansatte bety det en enklere datahverdag med bedre datastøtte og tilgang på en rekke nye ressurser gjennom NMBU-nettet. Når vi nærmer oss midten av januar står mindre enn 150 maskiner igjen i det som omtales som prosjekt ASAP.

Morten Petterson (tv) og Silje Torget Nedkvitne går gjennom oversikten over alle PC-er på Adamstua. Grønnfargen markerer de PC-ene som har fått NMBU-oppsett og er overført til NMBU-nettet.

Morten Petterson (tv) og Silje Torget Nedkvitne går gjennom oversikten over alle PC-er på Adamstua. Grønnfargen markerer de PC-ene som har fått NMBU-oppsett og er overført til NMBU-nettet.

Foto
Kai Tilley

Stor aktivitet
Det er et hektisk IT-aktivitet på Adamstua. IT-teknikkerne er i full sving. De går fra kontor til kontor for å installere PC-ene med NMBU-oppsett. Når PC-en er klar setter de kursen mot nærmeste patche-skap for rent fysisk å koble maskinen fra det gamle nettverket og over til NMBU-nettverket. Ikke alt er digitalt ennå.

Ruben Orholt (tv) og Leif Åge Martinsen (midten) følger godt med når Henrik Michelsen tanker PC-en i resepsjonen på Familiedyrklinikken. Betalingsterminal må jo også virke når omleggingen er gjort.

Ingen gordisk knute, men den livsviktige koblingen mellom enkeltmaskin og nettverk. Marit Kristine Svenkerud kobler en nylige tanket PC fra det gamle til NMBU-nettverket.

Foto
Kai Tilley


Fleksibel overflytting
Planmessig, men også litt tilfeldig, tas maskin for maskin, forteller Silje Torget Nedkvitne. Hun holder oversikt og organiserer dagen for teknikerne.
- Vi lager en plan og avtaler med den ansatte når overflyttingen – eller tanking om man skal holde seg til sjargongen - skal skje. Når vi kommer som avtalt, dukker det alltid opp en hastesak eller kollega fra nabokontorene som også har tid til overflytting av PC-en. Så en dag med fem til seks planlagte tankinger ender ofte med 12-15, sier Silje. Tross godt forarbeid tar koordineringsarbeidet naturlig nok mye tid.

Ruben Orholt (tv) og Leif Åge Martinsen (midten) følger godt med når Henrik Michelsen tanker PC-en i resepsjonen på Familiedyrklinikken. Betalingsterminal må jo også virke når omleggingen er gjort.

Ruben Orholt (tv) og Leif Åge Martinsen (midten) følger godt med når Henrik Michelsen tanker PC-en i resepsjonen på Familiedyrklinikken. Betalingsterminal må jo også virke når omleggingen er gjort.

Foto
Kai Tilley


I mål til første februar
Morten Petterson, som leder den praktiske gjennomføringen på Adamstua, skryter av gode folk og godt miljø blant IT-teknikerne.
- De gjør en fantastisk jobb under stort press. Selv om flyttingen er godt planlagt, tross korte tidsfrister, skjer det alltid noe uforutsatt. Likevel ser det ut til at vi er i mål som planlagt – den 1. februar, sier Petterson
Da er alle personlige datamaskiner flyttet over på nytt nett og utstyrt med NMBU-oppsett.

Går over i fase II
Etter at personlige klienter er tatt starter jobben med å flytte laboratorie- og klinikkmaskiner, og det kan by på noen utfordringer. Det gjelder blant annet maskiner som ikke kan bruke nyere versjoner av systemprogramvaren.
– Det vi ser av slike utfordringer ser overkommelig ut, men det kan være vi møter på utfordringer som er større en forventet, avslutter Petterson

Published 13. januar 2016 - 10:29 - Updated 23. mai 2017 - 19:15