IT-oppgradering på Adamstua

Ved Matinf er man snart i mål med omleggingen, og det betyr at de ansatte ved instituttet vil få en langt bedre datahverdag enn tidligere. De tre resterende instituttene skal overføres til NMBU-plattformen gjennom prosjektet ”ASAP” i løpet av januar.

På Campus Ås er så å si alle maskiner over på NMBU-plattform, - unntaket er en og annen aldrende og utdatert lab-pc som ikke er på nett.

Nye muligheter
Med NMBU-plattformen får brukerne en enklere tilgang til NMBU-tjenestene som Public 360, uten å måtte gå «via omveier».
– Dermed blir man kvitt mye nettverkstull som har skapt stor frustrasjon blant brukerne på Adamstua, forklarer Geir Tutturen i IT-avdelingen. Morten Petterson vil sammen med Ola-Gunnar Juelsrud sørge for at omleggingen skjer så fort som mulig – derav prosjektnavnet ASAP (=Alle Skal til Adamstuen Prompte/As Soon As Possible). Den praktiske gjennomføringen planlegges av IT og Silje på Servicetorget sammen med instituttene.

Bedre IT-støtte
Av andre goder som følger med NMBU-plattformen er Skype for Business – samordna kommunikasjon med telefon, videokonferanse og skjermdeling. «Direct Access» blir også tilgjengelig. Det innebærer at den ansatte kan få tilgang til egne hjemmeområder og tjenester med fjerntilgang, f eks hjemmefra eller på reise. Og skulle man likevel ha IT-problemer av en eller annen type, vil det bli enklere å få hjelp.
– Med felles dataplattform på Ås og Adamstua kan de ansatte på Adamstua benytte et felles brukerstøttemiljø. IT-konsulentene på Ås som kjenner NMBU-plattformen godt, kan hjelpe brukere på Adamstuen – og motsatt, forklarer Tutturen og legger til:
– På sikt vil IT-avdelingen sparer mye jobb når den kun skal vedlikeholde ett driftsmiljø. Frigjorte ressurser kan brukes til andre nyttige formål.

Må rydde på egne harddisker
For den enkelte ansatte innebærer flyttingen til NMBU-plattformen en del arbeid og litt planlegging. Det må ryddes i filarkiver og epost både før og etter overflyttingen, og det må avsettes tid til den fysiske jobben.
– Selve omleggingen innebærer at alt på pc-en slettes og det installeres en ny «pakke» med operativsystem, programvare, drivere, med mer.  I tillegg kommer nytt oppsett og konfigurasjon, det vil si et såkalt «image» som inneholder hele driftsmiljøet man trenger på PCen for å kunne bruke den sammen med NMBU-systemene, sier Tutturen som omtaler denne prosessen som ”tanking” av pc-en.
– Så langt har brukerne vi har møtt vært veldig flinke!

Også hjelp etter januar
Om ikke alt og alle er i mål i løpet av januar vil IT-avdelingen fortsatt være godt representert på Adamstua for de som trenger hjelp i forbindelse med omlegging til NMBU-plattform.

Les mer om prosjekt ASAP i denne leken.

Prosjekt ASAP har lenke i venstremenyen på intranettsiden til NMBU.
Published 18. desember 2015 - 15:33 - Updated 23. mai 2017 - 19:16