Nyhetsbrev fra Statsbygg

Samlokaliseringsbygningen (SLP-bygningen) skal huse både Veterinærinstituttet og NMBU.

Published 1. desember 2015 - 15:36 - Updated 3. desember 2015 - 12:11