Hirschtrappa og trefelling

Rydding etter trefelling ved Hirschstatuen.

Rydding etter trefelling ved Hirschstatuen.

Foto
Kai TilleyHirschtrappa
Som følge av store skader ble Hirschtrappa revet i 1968 og erstattet av dagens jordskråning. Hirschtrappa ble bygd i 1930 og var et viktig element i parkplanen til Olav L. Moen. Den var med på å binde sammen parkens akser og linjer med bygningene. Trappa ligger i hovedaksen fra Tårnbygningen over speildammen til Hirsch-statuen.

Hirschtrappa sett fra toppen av Urbygningen.

Hirschtrappa sett fra toppen av Urbygningen.

Foto
NMBU


I forbindelse med rekonstruksjonen er det funnet rester av muren som viser opprinnelig plassering. For å gjøre plass til trappa har det vært nødvendig å felle to trær mot Urbygningen.

Planen er at trappa og tilhørende grøntanlegg skal være ferdig til den offisielle åpningen av Urbygningen i 2016.

Du kan lese (bilder og tekst) mer om trappa i dokumentet som ligger vedlagt nederst i artikkelen.

Trefelling
Som et ledd i den pågående skjøtselen av parken vil det bli felt  en del trær i perioden fram mot jul. I sørenden av Tårnbygningen mot Drøbakvegen er det nødvendig  å fjerne en del syke trær. Arbeidet vil føre til stengte veger (Christian Magnus Falsens veg) i korte perioder.

Felling av alm ved Parkgården.

Felling av alm ved Parkgården.

Foto
Pilip Ihrsen


 

Forberedelser til felling av alm ved Parkgården.

Forberedelser til felling av alm ved Parkgården.

Foto
Pilip IhrsenPublished 2. november 2015 - 15:03 - Updated 3. november 2015 - 8:37