Kunstnere til veterinærbygget

I tillegg skal Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen  lage et stort verk til Veterinærinstituttet.

 Utbyggingen på Campus Ås er er den største utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren i Norge i dag, og kunstprosjektet for Campus Ås er et av KOROs (Kunst i offentlige rom) største pågående prosjekter.

Fra før er kunstneren Line Bøhmer Løkken engasjert i et fotoprosjekt.

Fire kunstnere valgt
Etter to konkurranser med tretten kunstnere, er fire kunstnere valgt ut til to nye kunstprosjekt på Campus Ås.

Elise Storsveeen og Jon Gundersen har samarbeidet om flere prosjekter, blant annet TELLUS TELL US, ved Kunstnernes Hus i 2014, en utstilling som vekket stor oppmerksomhet. Til Campus Ås skal de ta i bruk både gulv- og veggflater i et prosjekt som henter inspirasjon fra tegninger av dyreskjeletter og gjenstander fra gamle Veterinærhøgskolen. Kunstverket blir både gjenkjennelig og fremmedartet.

Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen skal sammen arbeide frem en rikholdig motivkrets, hvor deler av elementene er hentet fra Veterinærinstituttets virksomhet. I inngangsområdet vil fondveggen, som følger trappeløpet oppover etasjene, bli dekket med fragmenterte tresnitt. I tillegg vil femti tresnitt monteres i kantinen i forlengelsen av inngangspartiet som et slags arkiv. Forslaget til Kampen og Hansen er ved første øyekast enkelt, men likevel komplekst i sin abstraksjon, og gir mulighet for en rik refleksjon som vil engasjere ansatte og besøkende over tid.

Begge kunstnerparene er i gang med prosjektene sine, i nært samarbeid med kunstutvalget. Planlagt ferdigstillelse er i 2019.
Published 31. oktober 2016 - 18:02 - Updated 23. mai 2017 - 19:17