Tett tak på Urbygningen

Med nensom hånd tilbakeføres bygningsdetaljer til det opprinnelige. Det er en krevende jobb som betinger dyktige fagfolk for å oppnå ønsket resultat.

Med nensom hånd tilbakeføres bygningsdetaljer til det opprinnelige. Det er en krevende jobb som betinger dyktige fagfolk for å oppnå ønsket resultat.

Foto
Kai Tilley

Taket er tett, men langt fra ferdig. Taktekkerne er godt i gang med å legge de over 40.000 skiferheller som skal på plass. Omtrent halvparten av hellene fra det gamle taket var i så god forfatning at de blir lagt tilbake. Selv etter mer enn hundre år vil de fortsatt holde regn og snø ute. Resten er ny og norsk takskifer.

Omtrent halvparten av skiferhellene på taket må byttes med ny skifer. Men etter mer enn 100 år på "toppen" er ikke det noen overraskelse. De nye hellene legges på nordsiden av Urbygningen.

Omtrent halvparten av skiferhellene på taket må byttes med ny skifer. Men etter mer enn 100 år på "toppen" er ikke det noen overraskelse. De nye hellene legges på nordsiden av Urbygningen.

Foto
Kai

Det som derimot ikke kommer på plass  - og som de færreste kommer til å savne - er det firkantede luftekanalene på mønet. Prosjektet har valgt å tilbakeføre taket til sitt opprinnelig utseende med spir på mønet og fire runde luftelyrer på hovedtaket.

Nye dører og brystning
Innvendig tilbakeføres mye av interiøret til sin gamle prakt og tilbakeføringsgraden vil variere fra rom til rom. Korridorene får tilbake sine originale farger som også omfatter en mørk brystningsfarge. Den største forskjellen i korridorene er fjerningen av 70-tallets finérdører som sto i delvis gjenmurte døråpninger med nye dører i opprinnelige utforming og størrelse.
Korridorene i Urbygningen endrer seg. Finérdører fra 1970-tallet erstattes med nye dører i opprinnelig størrelse og utseende.

Korridorene i Urbygningen endrer seg. Finérdører fra 1970-tallet erstattes med nye dører i opprinnelig størrelse og utseende.

Foto
Kai Tilley

Heis på plass
Det har en utfordrende oppgave å tilpasse bygningen dagens tekniske krav. I nært samarbeid med Riksantikvaren er det funnet gode løsninger. Heis som sikrer tilgang fra bakkeplan til alle fulle etasjer er snart på plass. Inngangen fra utsiden vil være på venstre side av hovedinngangen. Her etableres det en ny inngang i bakkeplan. Urbygningen tilfredsstiller dagens tekniske krav. Det betyr at en rekke funksjoner som ventilasjon, kabler etc i størst mulig grad er tilpasset bygningens interiør.
 
Kunst i hjerterommet
Hjerterommet som ligger under festsalen skal bli den nye møteplassen mellom det nye og gamle. Rommet skal få en ny atkomst mot nord som åpner Urbygningen mot den nye bygningen for veterinærene.
I tillegg til modernisering av bygningen skal den også utsmykkes. I denne lenken kan du lese mer om Kunst i offentlige rom (KORO) og kunstprosjektene knyttet til Urbygningen.
Hjerterommet, utsikt mot den nye åpningen mot nord som skal binde gammelt og nytt sammen.

Hjerterommet, utsikt mot den nye åpningen mot nord som skal binde gammelt og nytt sammen.

Foto
Kai Tilley

Fortsatt gjenstår en god del arbeider før bygningen kan tas i bruk. Innflyttingen vil skje gradvis fra 1. februar 2016 med full drift fra studiestart samme høst.

Published 7. oktober 2015 - 13:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:18