Oppradering av grøntanlegget ved Aud Max

  • Tegningen viser området fra ytterveggen mot sør på Aud Max (nord er opp). Brunt markerer avsatsen og rampen (tversnitt i detaljtegning). Grått viser skiferplass og mørk grønn med svarte prikker viser rosebedene.
    Foto
    NMBU

I perioden fram til jul vil grøntområdene på sørsiden av Aud Max bli oppgradert.

Oppradering av grøntanlegget ved Aud Max

Arbeidene bil pågå fram til jul og vil ikke være til hinder for bruken av Aud Max. Det skal blant annet dreneres langs kjellerveggen.

Ny skiferplass og beplantning

Det bygges en avsatts og rampe langs sørveggen for å lette tilgangen og gi rullestoltilgang til dørene/rømningsvegene fra Aud Max. Mellom trappen ned til hovedinngangen og  rampen anlegges en helt nye plass  i skifer. På hver side av trappen vil det bli anlagt rosebed.

I anleggsperioden vil en større del av plenarealet være avstengt. Arbeidene starer i uke 41 og vil være ferdig til jul.

 

Published 5. oktober 2015 - 13:45 - Updated 5. oktober 2015 - 14:16