Vegen bak Ur midlertidig stengt

For gående og syklende vil stengingen ha liten betydning, gang- og sykkelveg fra Universitetstuntet er fortsatt åpen og det er mulig å passere via parkeringsplassen til Verkstedbygningen og Jordfagsbygningen.  

Innkjøringen til parkeringsplassen bak Urbygningen vil i perioden fungere både som inn- og utkjøring.  

Published 31. oktober 2016 - 18:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:18