Vegen bak Ur midlertidig stengt

  • Kart som viser veger stengt for biltrafikk i forbindelse med nedrigging av tak over tak på Urbygningen. Deler av vegen er åpen for syklende og gående. Gang- og sykkelvegen fra Universitetstunet mot Jordfagsbygningen og videre til parkeringsplassen bak Urbygningen er åpen.
    Foto
    NMBU

Fougnerbakken mellom Åkebakkvegen og Åsbakken vil være stengt ca en uke fra og med fredag 18.9. Nytt kjøremønster for biler er skiltet. Stengningen skjer i forbindelse med demontering av tak over tak på Urbygningen. 

Vegen bak Ur midlertidig stengt

For gående og syklende vil stengingen ha liten betydning, gang- og sykkelveg fra Universitetstuntet er fortsatt åpen og det er mulig å passere via parkeringsplassen til Verkstedbygningen og Jordfagsbygningen.  

Innkjøringen til parkeringsplassen bak Urbygningen vil i perioden fungere både som inn- og utkjøring.  

Published 31. oktober 2016 - 18:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:18