Spunting starter 24. august

Arbeidene som nå igangsettes omfatter etablering av permanent sikringskonstruksjon i form av spunt og all massehåndtering med grave- og sprengningsarbeider for etablering  av byggetomt for det nye veterinærbygget. Det vil si at støy og støv vil komme fra både spunting, sprengning og massehåndtering. Om alt går etter planen vil arbeidene være avsluttet innen utgangen av desember. 

Avstander fra spunting til bygninger med undervisning. Verkstedbygningen vil være svært utsatt.

Avstander fra spunting til bygninger med undervisning. Verkstedbygningen vil være svært utsatt.

Foto
Statsbygg

Det er omtrent 250 meter fra Tårnbygningen til spuntkanten. Dermed reduseres støyen betraktelig. I oversikten under fra Statsbygg framgår hvor mye støyen reduseres og hvor mye støy de ulike arbeidene avgir. 

Støy på stedet:

Spunting ( 115-130 dB)

Boring / pigging (110-120 dB)

Sprengning i dagen (som regel ikke dimensjonerende).

Lastebiler/gravemaskiner (100-120 dB)

 

Reduksjon:

Eks ved 130 dB ved hendelsespunktet.

50 m    = 82 dB.

100 m = 75 dB

200 m = 69 dB.

For ansatte i Verkstedbygningen vil støybelastningen være mye høyere. Det er planlagt tiltak for å redusere ulempen. 

Spuntmaskin på plass innenfor byggegjerdet. Spuntingen starter opp mandag 24. august.

Spuntmaskin på plass innenfor byggegjerdet. Spuntingen starter opp mandag 24. august.

Foto
Kai Tilley

Published 20. august 2015 - 15:11 - Updated 20. august 2015 - 15:13