Flere avganger og nytt kjøremønster for bussene

Ruter har det med å gjøre endringer i juni, et tidspunkt hvor de fleste ser fram til sommerferie og er mindre opptatt av rute(r)endringer.

Rute 906 erstattes av 510 og den blir lenger
Med endringen går rute 510 helt ned til Seiersten i Drøbak. I tillegg økes frekvensen til åtte busser i timen i morgen og ettermiddag (rute 510 og 510x). Ellers blir det avgang hvert kvarter fram til 18.00 og deretter hver halve time. I følge Ruter korresponderer avgangene bedre med togene.

Ikke innom Ås stasjon
Skåret i gleden er at rute 510 ikke går innom Ås stasjon, men skal tilpasse bussholdeplassene ved Ås videregående skole på østsiden av jernbanen til større trafikk. Holdeplassen i retning Drøbak og Campus Ås flyttes nærmere fotgjengerovergangen (se skisse). Uansett øker avstanden mellom tog og buss ved Ås Stasjon.

Skisse som viser endring av bussholdeplasser ved Ås videregående skole. Holdeplassen i for busser i retning Drøbak og Campus Ås flyttes nærmere stasjonen.

Skisse som viser endring av bussholdeplasser ved Ås videregående skole. Holdeplassen i for busser i retning Drøbak og Campus Ås flyttes nærmere stasjonen.

Foto
Ås kommune

Utfordringer i Ski
Rute 510 vil gå innom terminalen på Ski stasjon på veg mot Bøleråsen. Skal du ta bussen i retning Ås, må du gå noen få meter, eller ta bussen (se Ruters ruteplanlegger), til bussholdeplassen i Jernbanevegen.

Les mer på om nye bussruter og rutetider i Follo hos Ruter.

Ås en bakevje
Med ruteendringen blir Ås stasjon i prinsippet mindre viktig som trafikk-knutepunkt. Ruter påpeker også at det ikke fins signaler om økning i antall togavganger planperioden fram til 2021. Imidlertid lover de bedre skilting mellom bussholdeplassene og plattformene på stasjonen.

Spørsmål om rute-endringen kan rettes til Ruters pressetelefon, mobil 40001518.

Published 31. oktober 2016 - 17:58 - Updated 23. mai 2017 - 19:20