Framtidig regulering av parkering

Parkering på Campus Ås

Parkering på Campus Ås

Foto
Kai Tilley

Ber om gode løsningsforslag
I løpet av juli sendes anbudsgrunnlag for en «åpen konkurranse» ut. Formålet med en åpen konkurranse er å ha med leverandører på å utarbeide konkrete, gode løsningsforslag sammen med NMBU.  

Betalingsparkering uaktuelt i dag
Muligheten for betalingsparkering vurderes ikke i denne prosessen og er tatt ut av grunnlaget. Det er vanlig at det lages et driftsråd med medlemmer fra parkeringsfirma og NMBU. NMBU ønsker å opprette dette og rådet etableres i prosjekteringsfasen og videreføres i driftsfasen. NMBU har ingen forpliktelser overfor tilbydere før kontrakten er underskrevet.

Ens praksis på hele campus undersøkes
De andre institusjonene på campus er invitert med i denne prosessen for å se på mulighetene for å samordne parkeringsregler og –håndhevelse.
 
Anbudene
Innkomne anbud skal vurderes. Forutsatt at vi får i nok interessante og kvalifiserte tilbud, går NMBU i forhandlinger med minst tre tilbyderne.

Høring i september
I september skal de utvalgte forslagene legges frem for alle parter slik at det blir rom for innspill og diskusjon. Her må det blant annet avgjøres om det skal være felles opplegg på hele campus eller om noen ønsker å være utenfor ordningen.

Prosjektering fra oktober
I oktober forventes vi kunne signere en avtale og starte opp med prosjektering og klargjøring av infrastruktur. Implementering av valgt løsning forventes starte opp våren 2016.
 

Published 13. juli 2015 - 13:46 - Updated 16. juli 2015 - 13:54