Planlegger treningssenter ved GG-hallen


Nytt treningssenter ved GG-hallen er under planlegging.

Nytt treningssenter ved GG-hallen er under planlegging.

Foto
Dyrø og Moen/Siås
I følge direktør Einride Berg i Siås arbeider man i dag med følgende byggetiltak:

I skissen beholdes 1708 kvadratmeter av det gamle bygget (gymsalen og den store hallen – (som blir hetende GG-hallen)). Det vurderes en ombygging av 834 kvadratmeter – hovedsakelig dusj/garderober og det planlegges 2142 kvadratmeter nybygg. Dagens styrkerom på 96 kvadratmeter rives for å gi plass til nybygget.
 
Som det framgår av illustrasjone bygges det i to etasjer der det i dag bare er en etasje. Utbyggingen skjer i østlig retning  mot Skogsdammen.
I tillegg planlegges et klatretårn mot vest – innvendig 10 meter. Det vil bli mulig å klatre ute også.
 
Berg understreker at det er for tidlig å gå ut med detaljerte planer før prosjektet er kostnadsberegnet. Siås sender rammesøknad til kommunen om kort tid og vil også måtte forelegge saken for Kulturdepartementet. I tillegg må Siås søke spillemidler til finansieringen. Først når dette er klart vil saken forelegges styret i SiÅs til endelig vedtak.
 

Published 30. juni 2015 - 14:15 - Updated 1. juli 2015 - 12:57