Arboretvegen stenges permanent

Veger og anleggsområder i perioden juni til desember 2015.

Veger og anleggsområder i perioden juni til desember 2015. NB parkeringsplassene på den gamle tennisbanen eksistere ikke.

Foto
Statsbygg
Arboretvegen vil gjenoppstå som en tverrforbindelse nord for campus, mellom Syverudvegen i øst og Oslovegen i vest. Avkjøringen til NMBU vest fra fv 152 heter Oluf Thesens veg. Deler av denne nyanlagte vegen vil bli brukt som adkomst til Husdyrfagbygningen og Fortek, resten som anleggsveg for Samlokaliseringsprosjektet (SLP).

Vedlagt ligger kart som viser veger i perioden fra juni 2015 til desember 2015 (kan bli endret). Kartet viser også avgrensning av anleggsområdet for SLP-bygningen. Ved en feil er det lagt inn parkering på den gamle tennisbanen.

Published 10. juni 2015 - 12:48 - Updated 10. juni 2015 - 13:16