Rural exploration

Et lite blikk inn i Storfjøset etter at den er forlatt og før den forsvinner.

Rural exploration

Bilder:

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Låven

Låven

Foto
Kai Tilley

Greip

Greip

Foto
Kai Tilley

Published 29. mai 2015 - 13:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:21