NMBUs prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås

Prosjektsjef for Campus Ås, Trond Furuberg.

Prosjektleder for Campus Ås, Trond Furuberg.

Foto
Kai Tilley
Prosjekt Campus Ås omfatter utviklingen av campus. Det desidert største prosjektet er Samlokaliseringsprosjektet (SLP), men det ligger også store utfordringer i prosjektet som skal se på utviklingen av hele Campus Ås under ett.  Furuberg blir en nøkkelperson i utviklingen av framtidas Campus Ås. Urbygningen utgjør også en del av prosjektportefølje som Furuberg har ansvaret for. Som prosjektsjef rapporterer Furuberg til prosjektstyret som igjen rapporterer direkte til rektor.

Kontaktpunkt 
Trond Furuberg blir dermed de NMBU-ansattes viktigste kontaktpunkt med Statsbygg i SLP. Litt folkelig sagt får han rollen som NMBUs vaktbikkje i byggeprosjektet.
– NMBUs interesser skal ivaretas, men det skal skje gjennom en god og konstruktiv dialog med Statsbygg. NMBUs mål er å overta bygg som er optimale for brukerne samtidig som de er effektive å drifte. Min jobb blir å påvirke prosessen fram til overtakelse som gjør det mulig å realisere NMBUs mål, sier prosjektsjef Trond Furuberg.

Fra Metier
Furuberg er ansatt i Metier, som driver med opplæringsvirksomhet og konsulenttjenester innen prosjektledelse. I første omgang er Furuberg engasjert til fast prosjektsjef er på plass, og i inntil seks måneder.

Prosjektledelse i inn- og utland
Furuberg har sivilingeniørutdannelse innen maskinfag fra Høgskolen i Gjøvik og Heriot Watt University, Skottland. Han har lang erfaring som prosjektleder og prosjektlederansvarlig i bedrifter som Kværner Energy, TRW Automotive, GE Energy, NorSun før han begynte i Meier i 2011. Prosjektene har vært i inn- og utland.

Prosjektgjennomgang og usikkerhetsanalyser
I Metier har Furuberg deltatt og ledet flere uavhengige prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og kvalitetssikringsoppdrag for Oslo Kommune, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Statnett, Gassco AS og Jernbaneverket. Han har holdt regelmessig kurs innen prosjektledelse for blant annet FMC, Statnett, Eltek, Gambro, Agility Group, Kongsberg Gruppen og Energiakademiet.

Største prosjekt til nå
Økonomisk er Samlokaliseringsprosjektet det største prosjektet Furuberg har hatt til nå. Den skiller seg ut fra tidligere oppdrag med å ha fasiliteter for undervisning og forskning som mål. I samlokaliseringsprosjektet ivaretar Furuberg NMBU og brukerinteressene overfor Statsbygg.


Published 29. mai 2015 - 12:27 - Updated 18. juni 2015 - 8:38