60.000 kvm råbygg ut på anbud

Det er store tall når det nye bygget for veterinærforskning og -utdanning ved NMBU legges ut på anbud. Totalt skal det benyttes vel 115.000 tonn betong, fordelt på 121.200 kvadratmeter dekker.

60.000 kvm råbygg ut på anbud

Råbyggentreprisen er delt i to, og blir til sammen blant de største med hensyn til bruk av plasstøpt betong.  I følge Statsbygg skal det benyttes vel 115.000 tonn betong, fordelt på 121.200 kvadratmeter dekker. I tillegg skal det settes ned vel 1200 pæler. Til sammen har byggene en grunnflate på ca 27.700 m2. Byggene går fra U3 til plan 4, og ligger i skrånende terreng slik at plan U2 og plan 1 har utgang til terreng.

Frist for å levere tilbud er 4. august, og oppstart er beregnet ved årsskiftet 2015/16.

SLP-bygningen. Modell.
SLP-bygningen. Modell.
Foto
PGCampus Ås/Statsbygg

Les hele pressemeldingen på Statsbyggs nettsider.

Published 31. oktober 2016 - 17:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:21