Rivingen i gang!

Rivingen vl pågå kontinuerlig for å bli ferdig til grunnarbeidene skal igangsettes. De fleste bygningene skal være jevnet med jorden i løpet av juli, mens et par bygg blir stående litt lenger.

Riving av Kyllinghuset markerer starten på rivingen av 30 bygninger i forbindelse med byggeprosjektet.

Riving av Kyllinghuset markerer starten på rivingen av 30 bygninger i forbindelse med byggeprosjektet.

Foto
Kai Tilley

Published 10. mars 2015 - 14:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:22