Suksess med åpen gård på Ås gård

Det var Statsbygg som arrangerte åpne gård i de nye driftsbygninene som NMBUs Senter for husdyrforsøk skal overta i nær framtid. Blant annet fikk de besøkende titte inn i det som er et av Norges største fjøs.

Ås gård, som er tunet der de nye driftsbygningene ligger, utgjør det  første byggetrinnet i den store utbyggingen på campus Ås. Senteret med en bygningsmasse på 12.000 kvadratmeter skal overtas av NMBU og Senter for husdyrforsøk i nær framtid.

Nærmere 1000 mennesker var innom for å se på de nye driftsbygningene på Ås gård i løpet av søndagen. I løpet av mars overtar NMBU og Senter for husdyrforsøk gårdsbruket.

Nærmere 1000 mennesker var innom for å se på de nye driftsbygningene på Ås gård i løpet av søndagen. I løpet av mars overtar NMBU og Senter for husdyrforsøk gårdsbruket.

Foto
Mette Løvvig Nordhus, Statsbygg.

Published 9. mars 2015 - 15:53 - Updated 23. mai 2017 - 19:22