Endringer i atkomst til Campus Ås

I forbindelse med bygging av den hovedinnkjøringen blir Åkebakkvegen delt. Denne vegen bir dermed stengt permanent. Se kart i denne lenken.

Atkomsten til områdene bak Urbygningen vil gå via Hasselbakken og Fredrik A. Dahls veg - atkomsten de fleste bruker i dag. Arbeider med ny veg i samme området vil føre til mindre omkjøringer. Disse vil bli skiltet.

Vedlagt kart viser nytt kjøremønster.

Published 6. mars 2015 - 15:14 - Updated 23. mai 2017 - 19:22