Ås gård åpner dørene 8. mars

Ås gård i februar 2015. 8. mars åpner Statsbygg dørene på gløtt for alle interesserte fra 12 til 14. Dyrene flytter inn i løpet mars og april.

Ås gård i februar 2015. 8. mars åpner Statsbygg dørene på gløtt for alle interesserte fra 12 til 14. Dyrene flytter inn i løpet mars og april.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Mellom kl 12 og 14 denne søndagen er det mulig å ta en nærmere titt på bygningene før dyra flytter inn. Av hygienehensyn vil det være noen begrensninger i tilgangen til deler av anlegget.  

Det blir presentasjoner av Ås gård og hele det store byggprosjektet som skal huse veterinærforskning og -undervisning. Statsbygg byr også på enkel bevertning for de som legger søndagsturen innom Ås gård.

For forskning og undervisning
I forbindelse med samlokaliseringen av NMBU på Campus Ås er det nødvendig å flytte ut av de driftsbygningene som brukes av Senter for husdyrforsøk (SHF) i dag.  De nye husdyr- og driftsbygningene er samlet ved Einerstua i Syverudvegen (vegen fra Ås sentrum til Årungen rostadion). Totalt består anlegget av nærmere 12.000 kvadratmeter fordelt på storfefjøs, småfesjøs og grisehus. Dette arealet  omfatter også administrasjonsbygg og garasje.

Fullstendig program kan du laste ned fra artikkelen.

Adkomst
Gående og syklende:
For gående og syklende er det sykkel- og gangveg langs eller lokalveger med lite trafikk fra sentrum og helt ned til Ås gård og Senter for husdyrforsøk. Fra Ås satsjon er det 3 km, fra Meierikrysset er det 1,6 km til Ås gård.
Det er skiltet til SHF fra Kongevegen (fylkesveg 56, starter i Meierikrysset). Adressen er Syverudveien 26 (egentlig Einerstua, som er en del av Ås gård).

Kjørende:
Fra fylkesveg 56 Kongevegen er det skiltet til SHF. Det er parkering langs Syverudveien ved Ås gård. Det er mulig å parkere på Damstykket ved Meierikrysset. Da er det 1,6 km å gå til Ås gård.

Published 3. mars 2015 - 13:56 - Updated 23. mai 2017 - 19:22