Koordinerer utstyr til 2200 rom

Åse Ingvild Risberg, NMBUs prosjektleder for brukerutstyrsprosjektet (BUT).

Foto
Kai Tilley

Det er Statsbygg som skal gjennomføre innkjøpene, og Risberg skal gi viktige innspill til kravspesifikasjonene. Grunnlag for innspill får hun fra en rekke arbeidsgrupper som er i sving.
    
Store summer
Rammen for brukerutstyrsprosjektet er på nærmere en milliard kroner. Etter at ”administrasjonskostnadene”, som er nødvendig for å drive prosjektet, og utstyr til Fiskelaboratoriet og SHF er trukket fra, blir det rundt  350 millioner kroner igjen å kjøpe utstyr for. Totalt skal 2260 rom bestykkes hensiktsmessig. Inventarlisten spenner fra skrivebordslamper til diagnostiske hjelpemidler som koster mange millioner. Prosjektperioden er fra høsten 2014 til ut 2019.

Internasjonal bakgrunn
Åse Ingvild Risberg har internasjonal veterinærfaglig bakgrunn. Hun er utdannet veterinær i Tyskland, har spesialistdanning fra USA og har nylig fullført en ph.d. ved NMBU. Erfaringene fra Tyskland og  flere universiteter i USA kommer godt med når hun nå skal lede arbeidet med å anskaffe det beste utstyret til veterinærforskning, klinikk og –undervisning for NMBU.  
Risberg har vært ansatt i stillingen siden høsten 2014, bare avbrutt av noen ukers forberedelser til egen disputas i desember samme år.

Full fart i arbeidet
Nå er hun i full gang med å organisere arbeidet med anskaffelse av utstyr – og det er ingen liten jobb.
- Det er ikke planleggingen av utstyret i de enkelte rom som har tatt mest tid så langt. De som skal bruke rommene har dessuten god oversikt over hva slags utstyr de ønsker og har behov for. Derimot tar detaljplanleggingen av hvert enkelt rom mye tid, forklarer Risberg.

Kontrollerer og kontrollerer
For brukerutstyrsprosjektet innebærer detaljplanleggingen at brukerne kontrollerer om alt er på plass. Det undersøkes om stikkekontakter er på rett sted og  at det er avsatt plass for spesialutstyr som kommer senere. Dette er et svært tidkrevende arbeid, og gruppene har stort sett bare tekniske tegninger å forholde seg til.

20 grupper sjekker rommene
Noen skal gjøre jobben, og det er 20 grupper som sjekker at rommene har ønsket utstyr og funksjon. Etter forarbeid i gruppene møter gruppelederne (en eller to personer per gruppe) Statsbyggs prosjektorganisasjon og deres fagfolk innen forskjellige fagområder innen medisinsk teknisk utstyr og byggfag, som elektro, ventilasjon og logistikk.

SLP-bygningen. Modell.

Foto
PGCampus Ås/Statsbygg


Formidabel innsats
– Det er en formidabel arbeidsinnsats som nå nedlegges av brukerne i denne fasen. Et enkelt overslag tilsier at hver gruppe nedlegger minst 140 arbeidstimer. Med 20 grupper gir det 2800 timer, eller 1,6 årsverk for denne delen av prosessen. Etter detaljplanlegging av rommene blir det en ny runde med kravspesifikasjon på nødvendig utstyr, forteller Risberg og legger til:
– For utstyrsprosjektet blir dette en veldig viktig og tidkrevende prosess .  

Det er ikke første gangen NMBUs veterinærmiljø har levert omfattende bidrag i prosessen. Mange av de samme personene har vært igjennom tilsvarende gruppeprosesser i tillegg til ordinært arbeid tidligere planleggingsfasen. I 2014 satte NMBU av midler for frikjøp av 2-3 personer, en ordning som fortsetter inntil videre.

Startet opp før jul
Prosjektet er komplisert fordi byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt går parallelt og skal samkjøres. Halvparten av gruppene har vært i sving siden før jul. Målet var å være ferdige før nyttår, men har gått noen uker ut i januar før arbeidet var avsluttet. Resten av gruppene er i gang nå og vil levere sine bidrag før påske.

Anskaffelsesprosess starter opp til høsten
– Detaljprosjekteringen vil gå ut 2016, mens vi så vidt begynner på anskaffelsesprosessen i andre halvår 2015. Fra 2017 vil arbeidet handle om anskaffelsene; konkurransegrunnlag, anbudsevaluering, kontrahering, mottak, testing og opplæring om det er nødvendig. I 2019 håper vi å være i mål, sier Risberg og føyer til:
– I denne prosessen skal vi også vurdere hva vi kan ta med oss fra Adamstua.

SHF snart ferdig
Senter for husdyrforsøk er også den del av brukerutstyrsprosjektet. Men her er mye allerede avklart, det meste er bestilt og en del har allerede ankommet.
– Selv om prosjektet stort sett dreier seg om å dekke behovene for veterinærene, vil noe av utstyret også komme hele campus til nytte. Som for eksempel noe utstyr til imagingsenteret, avslutter Risberg.


Published 31. oktober 2016 - 17:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:23