Fougnerbakken bak Urbygningen stengt

Fougnerbakken bak Urbygningen stengt

Fougnerbakken stengt fram til 15. februar. Montering av tak over tak-elementer.