Meierikrysset

Meierikrysset

Rundkjøringen i Meierikrysset tas i bruk mandag 2. februar. Gjenstående arbeider bilr utført i løpet av våren. Det vil være noe endret av- og påkjøring som følge av masseutskiftninger i deler av Herumvegen (mot sør) kommende uke.