Etablering av ny busslomme ved Meierikrysset

Trefellinga starter tirsdag 20. januar. Det skal felles trær på begge sider av fv 152. Arbeidene er godkjent av Riksantikvaren og tilpasset den fredede parken.

Tegning av busslomme mellom Meierikrysset og den gamle hovedatkomsten.

Foto
Statsbygg/PG Campus

Trerekken med bjørk mellom den gamle hovedinnkjøringen og Meierimuseet må vike plassen for ny busslomme.

Foto
Kai Tilley

Hogst og tilrettelegging for ny busslomme mellom Meierikrysset og den gamle hovedatkomsten til NMBU Campus Ås.

Foto
Kai Tilley

Hogst i forbindelse med etableringen av ny busslomme mellom Meierikrysset og den gamle hovedatkomsten.

Foto
Kai Tilley

Published 19. januar 2015 - 16:06 - Updated 23. mai 2017 - 19:25