Endringer i atkomst til Husdyrfagbygningen

Endringer i atkomst til Husdyrfagbygningen

Innkjøringen til Husdyrfagbygningen nærmest Fv 152 (Drøbakvegen) og sju parkeringsplasser langs Arboretvegen i tilknytning til denne avkjørselen stenges fra og med torsdag 8. januar. Det skal legges rør for gjernvarme.