Nytt kjøremønster fra mandag 22.12.

Hovedinnkjøirngen (Johan L. Hirsch veg) stenges permanent fra og med mandag 22. desember 2014.

Foto
Kai Tilley

Utbyggingen av Campus Ås medfører mye anleggstrafikk og –arbeid fram til ferdigstillelsen av SLP-bygningen i 2019. Det medfører endringer i trafikkmønsteret i perioder.

Anbefalt kjøreveg til parkering
Det er utarbeidet er kart med anbefalt kjøreveg til parkeringsplassene. Disse vegen skal i utgangspunktet alltid være åpne, men må de stenges skal omkjøringsveg skiltes. Andre veger kan bli stengt uten skiltet omkjøring.

Se dokumentet nederst i saken.

Inndeling av campus.
For å lette atkomsten til campus vil det fra 2015 blir satt opp nye skilt langs Fv 152 og Kirkevegen. Campus er delt inn i fem deler; nord, sør, øst, vest og sentralcampus. Det vil bli skiltet til disse områdene.

Se dokument nederst i saken.

Published 18. desember 2014 - 15:51 - Updated 8. januar 2015 - 15:27