Endringer i Arboretkrysset

I forbindelse med bygging av ny rundkjøring i Arboretkrysset (Fv 152 og Arboretvegen) ved Husdyrfagbygget vil det ble endringer i kjøremønsteret.

Endringer i Arboretkrysset

I første omgang vil vegen bli lagt på den nye fyllingen sør for den gamle vegen. Det skal foretas masseutskiftninger i den gamle vegen ved selve rundkjøringen. Det vil i første omgang bli arbeider på dag og kveld.

Det vil bli flere omlegginger fram til vegen er ferdig i januar 2015.

Published 24. november 2014 - 10:20 - Updated 11. desember 2015 - 10:15