Riving, bygging, nye veger - se utviklingen på kart

Kartet viser nye veger og bygninger for veterinærforskning- og utdanning og Veterinærinstituttet på campus.

Foto
TA

Kartene viser utviklingen av Campus Ås i forbindelse med bygging av ny bygning for veterinærforskning og -undervisning og Veterinærinstituttet.  Når bygningene står ferdig i 2019, vil Campus framstå ganske annerledes enn i dag. Kartene kan lastes ned fra lenkene nederst i artikkelen.
    
Nye veger
Dette kartet viser det nye vegsystemet (blått) som skal etableres. Arbeidene er godt i gang (november 2014) med ombygging av Meierikrysset (rundkjøringen lengst øst på kartet) og ny rundkjøring ved Husdyrfagbygningen (rundkjøringen lengst vest på kartet). I tillegg har man begynt på en ny veg som går nord for nybygget (gult).
 
Bygninger som skal rives
Gul farge viser fotavtrykket til nybygget. Alle hus i rødt skal rives, et arbeid som settes i gang første halvår 2015. Blant annet forsvinner den store driftsbygningen. Det eneste som står igjen av husdyrbygningene er Nedre grisehus. Bygningen bygges om til fiskelaboratorium. Her etableres også NMBUs nye miljøstasjon.

Nye veger og nye bygninger i samme kart
Dette kartet er en sammenstilling av nye veger og bygninger (kartene over).

Published 14. november 2014 - 15:45 - Updated 17. november 2014 - 10:06