Endret kjøremønster i Meierikrysset

Kjøremønster Meierikrysset fra 10.11.2014 til 5.1.2015.

Foto
NN

Det blir ingen endring for gang- og sykkelvegen i denne perioden. Det er de kjørende som vil oppleve store endringer ved at vegen midlertidig legges sør for rundkjøringen.

Published 31. oktober 2016 - 17:47 - Updated 23. mai 2017 - 19:26