Avkjøring fra Fv 152 til Fougnerbakken permanent stengt

I forbindelse med bygging av ny rundkjøring og avkjøring til campus vest ved Arboretvegen, blir avkjøringen til Fougnerbakken stengt permanent.

Published 31. oktober 2016 - 17:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:26