Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Forberedelser til bygging av rundkjøring Arboretvegen og Drøbakvegen (Fv 152). Flytting av kabler og annen infrastruktur for å gi plass til rundkjøringen.

Foto
Kai Tilley, NMBU

Published 31. oktober 2016 - 17:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:27