Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Mandag 13. oktober starter Park og anlegg AS opp med arbeider i krysset Arboretvegen og Drøbakvegen (Fv 152). Det betyr endret trafikkmønster for alle.

Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Forberedelser til bygging av rundkjøring Arboretvegen og Drøbakvegen (Fv 152). Flytting av kabler og annen infrastruktur for å gi plass til rundkjøringen.

Foto
Kai Tilley, NMBU

Published 31. oktober 2016 - 17:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:27