Stenginger av veger uke 41

Høgskolevegen blir stengt i krysset Kirkevegen Høgskolevegen for biltrafikk fra og med mandag 8. oktober. Åpent for gående og syklende. Planlagt åpning onsdag 8. oktober. Parkeringsplass på tennisbanen og avkjøringen til Fougnerbakken fra Fv 152 stenges permanent i løpet av uke 41.

Stenginger av veger uke 41

Avkjøringen til Høgskolevegen fra Kirkevegen er stengt fra mandag 6. oktober. Planlagt åpnet onsdag 8. oktober.

Foto
Kai Tilley, NMBU
Fougnerbakken og parkeringsplassen på tennisbanen blir stengt i forbindelse med bygging av ny avkjøring til NMBU. For parkering henvises det til parkeringsplassen mellom Verkstedbygningen og Sagabygget.

Published 6. oktober 2014 - 13:22 - Updated 6. oktober 2014 - 13:25