Treg trafikkavvikling i Meierikrysset

Fare for kø.

Foto
Statens vegvesen
Køproblemene gikk i begge retninger og varte lenger enn vanlig. Torsdag morgen sto køen ned avkjøringsrampen på Korsegården i nordgående retning på E6.

Statsbygg klar over problemet
– Vi i Statsbygg har vært bekymret for trafikkavviklingen på Fv 152, og har prøvd å informere publikum om at det kan bli problemer. Vi har blant annet oppfordret dem til å benytte kollektivtilbud, eller om mulig ta andre veier.


Vi vil gjennom hele anleggsperioden, fra nå og frem til februar 2015, holde veien åpen, men kjøremønsteret vil bli lagt om i perioder. I dag har vi ikke foretatt noen arbeider i Meierikrysset som skulle hindre trafikken, men gangveien er lagt om. Det er mange studenter som krysser veien i morgentimene, og vi har ønsket å få lysregulering ved overgangene. Det kunne gi bedre avvikling av trafikken både for gående og kjørende. Så langt har ikke vegvesenet gitt sin aksept til dette, men vi vil hele tiden søke å få til en mest mulig smidig trafikkavvikling. Men det beste er om mulig å velge andre mindre trafikkerte veier, sier avdelingsdirektør Mette Løvvig Nordhus i kommunikasjonsstaben i Statsbygg.

Published 31. oktober 2016 - 17:34 - Updated 23. mai 2017 - 19:28