Meierikrysset bygges om

For kjørede vil framkommeligheten være redusert i anleggsperioden. For gående og syklende vil trafikkmønsteret endres med blant annet midlertidige gang- og sykkelveger.

Published 31. oktober 2016 - 17:34 - Updated 23. mai 2017 - 19:28