Meierikrysset bygges om

Fra 1. september starter Statsbygg arbeidene med å bygge om Meierikrysset. Rundkjøringen skal flyttes 10 meter mot sør. I byggeperioden vil krysset være åpent, men trafikkmønsteret vil legges om i perioder.

Meierikrysset bygges om

For kjørede vil framkommeligheten være redusert i anleggsperioden. For gående og syklende vil trafikkmønsteret endres med blant annet midlertidige gang- og sykkelveger.

Published 31. oktober 2016 - 17:34 - Updated 23. mai 2017 - 19:28