Vannavstengning ved Fougnerbakken

Flere bygninger i Arboretveien, Fougnerbakken, Åkebakkveien vil da være uten vann i en kortere periode.  Det samme gjelder Tårnbygningen og bygningene på Kjerringjordet.  Nærmere info om vannavstengningen kommer senere.

Teknisk avdeling/VVS skal fornye gammel hovedvannledning i Fougnerbakken, fra kryss  Åkebakkveien - Fougnerbaken og vestover til til Fougnerbakken nr. 19. Se kartutsnitt i denne lenken. Anleggsområdet er merket med grønt.

Vannledningen fornyes med utblokking, en gravebesparende anleggsmetode.

Når vannledningsarbeidene er ferdige, skal det legges kabler langs Fougnerbakken på samme strekning.

 

Kontaktpersoner for anleggsarbeidene:

Byggeleder:         Hilde Haugland, HVA prosjekt, tlf. 90823677, e-post: hvapro(a)hotmail.com

Entreprenør:      Paul Vittersø, VG Maskin AS, tlf. 98424723

Published 3. september 2014 - 14:34 - Updated 23. mai 2017 - 19:28