Vannavstengning ved Fougnerbakken

Arbeidene med ny vannledning starter 1. september, med graving av arbeidsgroper og forberedende arbeider. Fougnerbakken stenges for gjennomkjøring fra 2. september. Fra kl 1700 og utover kvelden den 8. september blir vanntilførselen stengt til bygninger i Arboretveien, Fougnerbakken, Åkebakkveien. Det samme gjelder Tårnbygningen og bygningene på Kjerringjordet. Bygningene vil ha provisorisk vannforsyning i anleggsperioden.

Vannavstengning ved Fougnerbakken

Flere bygninger i Arboretveien, Fougnerbakken, Åkebakkveien vil da være uten vann i en kortere periode.  Det samme gjelder Tårnbygningen og bygningene på Kjerringjordet.  Nærmere info om vannavstengningen kommer senere.

Teknisk avdeling/VVS skal fornye gammel hovedvannledning i Fougnerbakken, fra kryss  Åkebakkveien - Fougnerbaken og vestover til til Fougnerbakken nr. 19. Se kartutsnitt i denne lenken. Anleggsområdet er merket med grønt.

Vannledningen fornyes med utblokking, en gravebesparende anleggsmetode.

Når vannledningsarbeidene er ferdige, skal det legges kabler langs Fougnerbakken på samme strekning.

 

Kontaktpersoner for anleggsarbeidene:

Byggeleder:         Hilde Haugland, HVA prosjekt, tlf. 90823677, e-post: hvapro(a)hotmail.com

Entreprenør:      Paul Vittersø, VG Maskin AS, tlf. 98424723

Published 3. september 2014 - 14:34 - Updated 23. mai 2017 - 19:28