Ås kommune graver i Meierikrysset

Alle fire fotgjengerovergangene i rundkjøringen og gangvegen fra parkeringsplassen ved GG-hallen vil være åpne for trafikk.

Rehabilitering av vannledning ved Meierikrysset

Foto
Kai Tilley, NMBU

Litt uventet gikk Ås kommune i gang med å rehabilitere vannledningen. Strekningen Skogsdammen - Kjerringjordet skal gjøres ferdig før Statsbyggs entreprenør Park og anlegg AS begynner ombyggingen av rundkjøringen. Om alt går etter planen vil strekningen Skogsdammen-Kjerringjordet være ferdig i løpet av uke 35.

Published 31. oktober 2016 - 17:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:28