Graving i gang for SLP

Riggplass vest for Husdyrfagbygget.

Foto
Kai Tilley, NMBU

Husdyrfagbygget
De ansatte ved Husdyrfagbygget vil oppleve økt trafikkbelastning og støy fra anleggsarbeidene. Brakkeriggen skal blant annet brukes i forbindelse med arbeidene med rundkjøringer (Meierikrysset og ny rundkjøring ved Husdyrfagbygget) og etablering av den nye hovedinnkjøringen til NMBU. Hovedinnkjøringen skal gå fra rundkjøringen ved Husdyrfagbygget.

Riving av gamle bygninger for å gi plass til ny barnehage i krysset Utvegen Kirkevegen.

Foto
Kai Einar Tilley

Kirkevegen
Det skal anlegges sykkel- og gangveg fra Meierikrysset til avkjøringen til Ås kirke. I tillegg skal den gamle potetkjelleren rives (krysset Utvegen Kirkevegen) for å vike plassen for ny barnehage. For studenter og ansatte som skal fra fylkesveg 152 anbefales det å legge vegen via Smia. Vegen blir innsnevret og trafikken vil være økende langs Kirkevegen på denne strekningen.

Published 6. august 2014 - 8:50 - Updated 7. august 2014 - 15:13