Anleggsrigg etableres ved Husdyrfagbygningen

Arbeidet med å etablere et riggområdet vest for Husdyrfagbygningen starter i uke 32. Det er entreprenøren for vegarbeider langs fylkesvei 152 og sykkel- og gangveg langs Kirkevegen som skal benytte riggen.

Anleggsrigg etableres ved Husdyrfagbygningen

I først omgang gjelder arbeidene etablering av riggområde vest for Husdyrfagbygningen og ny adkomstvei til dette. Når riggen er på plass, starter arbeidet med vegene opp.

Skisse av riggområde vest for Husdyrfagbygget.

Foto
Statsbygg

Det er Park & Anlegg AS som har fått oppdraget med byggingen av veger og rundkjøringer. Det skal etableres rundkjøringer ved Husdyrfagbygget og Meierikrysset skal bygges om. I tillegg skal det anlegges nye busslommer på fylkesvei 152 (Drøbakveien, vest for Meierikrysset) og bygges gang- og sykkelveier langs Kirkevegen. Kontraktsummen er på ca. 100 millioner kroner.

Published 1. august 2014 - 15:39 - Updated 1. august 2014 - 15:54