Riksantikvaren fredet 23 NMBU-bygninger

Det er kunnskapsdepartementet i samråd med Riksantikvaren som har valgt ut bygningene.

NVH

Foto
NMBU
Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner blant annet grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet er en av de mest omfattende innenfor prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. I alt 40 utvalgte kompleks blir fredet i planen. Fredningene skal ikke komme i konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av bygningene.

Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet, fredningsvedtak:

NMBU, Camus Ås

Omfang fredning med navn på bygg, oppført og omfang.

Aud Max1969 - 1970Eksteriør/Interiør
Botanisk klimalaboratorium1962Eksteriør
Cirkus1859 - 1902Eksteriør/Interiør
Damsgård, Kirkeveien 11899Eksteriør/Interiør
Fruktkonserveringa1901 1490Eksteriør
Gartnerboligen, Åsbakken 3/51887 - 1888Eksteriør/Interiør
Lindemannhuset, Fougnerbakken 161899Eksteriør/Interiør
Meieribygningen1949 - 1953Eksteriør/Interiør
Meierimuseum, Kirkeveien 21900 - 1901Eksteriør
Palasset1859Eksteriør
Palmyra, Fougnerbakken 18-201898 - 1899Eksteriør/Interiør
Parkgården1866 - 1867Eksteriør
Smia1859Eksteriør/Interiør
Stabburet1859Eksteriør/Interiør
Tivoli1859 - 1902Eksteriør/Interiør
Tårnbygningen1921 - 1925Eksteriør/Interiør
Urbygningen1898 - 1900Eksteriør/Interiør
Økonomibygningen1897Eksteriør/Interiør
Parkanlegg1864 - 1951

NMBU, Campus Adamstuen

Omfang fredning med navn på bygg, oppført og omfang.

Hovedbygningen1924 - 1935Eksteriør/Interiør
Hovedbygningen Lindern gård1878 - 1880Eksteriør/Interiør
Internat/Barnehage1820Eksteriør
Kirurgisk klinikk1923 - 1929Eksteriør/Interiør
Medisinsk klinikk1920 - 1929Eksteriør
Parkanlegg1929 - 1935
Published 25. juni 2014 - 10:19 - Updated 21. desember 2017 - 10:59