Nyheter campusarbeider

Byggeprosjekt KA er i gang

Byggeprosjekt KA er i gang

KA-bygningen skal i tidsrommet 2020-2022 rehabiliteres og utvides for en samlet sum på 100 millioner kroner.

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Det vil komme ny kunst både inne og ute ved nybyggene, som ved alle statlige nybygg. Noe flyttes med fra Adamstuen, noe er splitter nytt - men alt er nøye gjennomtenkt.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

Denne uken var det kranselag for det nye Fellesbygget på Campus Ås, som nå er omdøpt til «Bikuben». Bygget skal romme kantine, auditorium, undervisningslokaler og mingleplass for hele NMBU. Her kan du ta en titt på hvordan det ser ut nå.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Høsten 2020 skjer det. Da får norske veterinærstudenter og dyrepleierstudenter tilgang på noen av de beste forsknings- og undervisningslokalene som finnes. Her får du et lite glimt av det som venter studentene.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det nye parkanlegget

Glimt fra fremtiden: Slik blir det nye parkanlegget

Nå begynner vi å ane konturene av hvor fint det blir når parkanlegget rundt det nye veterinærbygget står klart. Her kan du se bilder av hvordan det ser ut nå.

Lager ny kunstrute på Campus Ås

Lager ny kunstrute på Campus Ås

Til sammen 21 kunstnere bidrar med ny kunst når den nye veterinærbygningen med park skal smykkes med masse flott kunst. I parkområdet blir det etablert en ny vandringsrunde der man kan oppleve all kunsten.

Nå rives verkstedsbygget - se bildene

Nå rives verkstedsbygget - se bildene

Denne uken rives det gamle verkstedsbygget på Campus Ås. Det skal gi rom for det nye fellesbygget, som skal bygges inn i Fougnerhaugen

Universitetsparken utvidet

Universitetsparken utvidet

I dag overtok NMBU den første delen av det nye parkdraget mellom Urbygningen og den nye Veterinærbygningen.

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Hovudverket i den nye parken på Campus Ås er no valt. Ein bit lav frå tuntreet som vart planta på Campus i 1864  blir no forstørra og støypt i bronse til eit «tre» på nesten fire meter.

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Når bærekraftsuniversitetet NMBU skal ha nye lokaler, er det viktig med miljøvennlige løsninger fra første stund. Også i byggefasen. Denne uken ble gassovnen som vanligvis benyttes i byggeprosjekter byttet ut med miljøvennlig biobrensel.

Nattekulden lagres for å spare energi

Nattekulden lagres for å spare energi

Det nye Veterinærbygget på campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

Hva skal skje på Adamstuen?

Hva skal skje på Adamstuen?

Hvordan skal statens eiendommer på Adamstuen brukes etter at NMBU Veterinærhøyskolen flytter til Ås?

Kranselag for veterinærbygget

Kranselag for veterinærbygget

Torsdag 15 mars var alle som jobber på det storslagne bygget invitert til pølsefest for å feire at tak og vegger er på plass. Det ble feiret med pølser og hamburger, kaffe og kaker i vintersola. 

Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Universitetsstyret har vedtatt at ansvaret for Prosjekt Campus legges under administrasjonsdirektøren og at prosjektets styringsgruppe blir et rådgivende organ for prosjektet og NMBUs ledelse.

63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

– Nå er råbygget til det nye Veterinærbygget på Campus Ås ferdigstilt. Det betyr at «skallet» på bygningen er ferdig bygget, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Bilder fra byggeplassen september 2017

Bilder fra byggeplassen september 2017

Bygningsmassen begynner virkelig å reise seg, og nå kan vi skimte stadig klarer hvordan byggene blir seende ut og hvordan det blir å jobbe her. Her er bilder fra byggerplassen i uke 37.

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Etterbruk av Adamstua

Etterbruk av Adamstua

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å starte arbeidet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. 

Tilbakefører den gamle hovedinnkjøringen

Tilbakefører den gamle hovedinnkjøringen

I løpet av november vil den gamle hovedinnkjøringen fra Drøbakvegen (fv 152) bli tilbakeført til fordums  storhet med grusdekke og smalere vegbane.

Framtidig bruk av Adamstua

Framtidig bruk av Adamstua

Statsbygg starter nå arbeidet med å finne ut hva 59.000 kvadratmeter på Adamstuen i Oslo skal brukes til.

Nytt idrettsbygg

Nytt idrettsbygg

– Nytt idrettsbygg er helt nødvendig for studentvelferden. GG-hallen ble bygd for å dekke behovet til 1250 studenter, ikke 4700 studenter som i dag, sier direktør Einride Berg i SiÅs.

Kunstnere til veterinærbygget

Kunstnere til veterinærbygget

Kunstnerne Elise Storsveeen og Jon Gundersen er valgt ut til å gjennomføre sine kunstprosjekter i den nye veterinærbygningen ved NMBU. De vil ta i bruk  både gulv- og veggflater i inngangsområdet.

Vegen bak Ur midlertidig stengt

Vegen bak Ur midlertidig stengt

Fougnerbakken mellom Åkebakkvegen og Åsbakken vil være stengt ca en uke fra og med fredag 18.9. Nytt kjøremønster for biler er skiltet. Stengningen skjer i forbindelse med demontering av tak over tak på Urbygningen. 

Flere avganger og nytt kjøremønster for bussene

Flere avganger og nytt kjøremønster for bussene

Ved ruteomleggingen i juni økes frekvensen på bussruten som nå heter 510 gjennom Campus Ås.  Ulempen er at den ikke går innom Ås stasjon.

Atkomst til parkeringsplasser på Campus Ås

Atkomst til parkeringsplasser på Campus Ås

Atkomsten til parkeringsplassene bak Urbygningen vil gå via Meierikrysset og Syverudvegen. Det vil være kjøremønsteret fram til 2019.

60.000 kvm råbygg ut på anbud

60.000 kvm råbygg ut på anbud

Det er store tall når det nye bygget for veterinærforskning og -utdanning ved NMBU legges ut på anbud. Totalt skal det benyttes vel 115.000 tonn betong, fordelt på 121.200 kvadratmeter dekker.

Koordinerer utstyr til 2200 rom

Åse Ingvild Risberg er delprosjektleder for brukerutstyrsprosjektet i samlokaliseringsprosjektet. Hun skal medvirke til at alle rom i det nye bygget har ønsket utstyr.

Nye skilt til NMBU

Nye skilt til NMBU

Nye skilt til NMBU på Campus Ås blir montert i uke 7. De viser til NMBU øst, sør, vest og nord i tillegg til sentralcampus.

Foto
Kai Tilley

Se og bli sett

Se og bli sett

Med utdeling av reflekser oppfordret rektor Mari Sundli Tveit og studenttingsleder Lasse Hjelle alle til å ta hensyn ved å se og bli sett.

Endret kjøremønster i Meierikrysset

Endret kjøremønster i Meierikrysset

Det blir endret kjøremønster i Meierikrysset fra og med mandag 10. november og fram til 5. januar 2015. Vegen legges midlertidig til sørsiden av den nye rundkjøringen.

Avkjøring fra Fv 152 til Fougnerbakken permanent stengt

Avkjøring fra Fv 152 til Fougnerbakken permanent stengt

Avkjøringen fra Drøbakvegen (Fv 152) til Fougnerbakken blir permanent stengt fra og med torsdag 30. oktober.

Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Mandag 13. oktober starter Park og anlegg AS opp med arbeider i krysset Arboretvegen og Drøbakvegen (Fv 152). Det betyr endret trafikkmønster for alle.

Treg trafikkavvikling i Meierikrysset

Treg trafikkavvikling i Meierikrysset

Små endringer i trafikkmønsteret ga lengre køer enn normalt gjennom Ås sentrum. Flyttingen av overgang for fotgjengere mot vest er det foreløpige eneste tiltaket som er satt i verk.

Meierikrysset bygges om

Meierikrysset bygges om

Fra 1. september starter Statsbygg arbeidene med å bygge om Meierikrysset. Rundkjøringen skal flyttes 10 meter mot sør. I byggeperioden vil krysset være åpent, men trafikkmønsteret vil legges om i perioder.

Ås kommune graver i Meierikrysset

Ås kommune graver i Meierikrysset

Ås kommune skal rehabilitere en gammel vannledning fra Skogsdammen til Pentagon. I første omgang er det gravearbeider ved Meierkrysset. Gangvegen langs Skogsdammen er stengt i anleggsperioden.

Status for byggeprosjektet

Status for byggeprosjektet

På styremøtet den 8. september presenterte Statsbygg status for byggeprosjektet. 

Bilder fra byggeplassen i august

Bilder fra byggeplassen i august

I juni var 10 % av støpearbeidene unnagjort og man begynner å ane konturene av bygningen som skal huse Veterinærinstituttet.

Campusplanen for Campus Ås

Campusplanen for Campus Ås

I forbindelse med Campusplanarbeidet har rektor utpekt en referansegruppe som skal bistå Prosjekt Campus med innspill til det videre arbeidet. Campusplanen er en langsiktig plan (25 år) for utviklingen av Campus Ås.

Håndverkerne i Urbygningen

Håndverkerne i Urbygningen

Ved hjelp av dyktige håndverkere er Urbygningen tilbakeført til fordums prakt og tilpasset dagens krav for undervisningslokaler. Bak tilbakeføringen ligger gamle håndverkstradisjon og dedikerte fagfolk. 

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Kunstplanen for det store byggeprosjektet på Campus Ås er spennende og ambisiøs. Planen omfatter store verker innendørs, flere installasjoner i parkdraget utenfor veterinærbygningen og gjennom Nordskogen fram til Ås gård og et fotoprosjekt som dokumentere endringene på Campus Adamstua og Ås.

Nyhetsbrev fra Statsbygg

Nyhetsbrev fra Statsbygg

Nyhetsbrevet omtaler grunnsteinsnedleggelsen for veterinærbygningen og åpningen av Urbygningen den 9. mai.

Nye plansiloer gir bedre forskning

Nye plansiloer gir bedre forskning

Med plansilo vil kvalitet på fôret som brukes i forsøksvirksomheten ved NMBU ble jevnere og bedre enn med dagens rullballer. Resultatet er bedre forskningsresultater.

Grunnstein for veterinærbygningen 9. mai

Grunnstein for veterinærbygningen 9. mai

Alle studenter og ansatte inviteres til grunnsteinsnedleggelsen for veterinærbygningen den 9. mai kl 14.15.

Norges største klimabygg

Norges største klimabygg

Den nye veterinærbygningen på Campus Ås er godkjent som passivhus. Den blir dermed et av Norges største klimabygg.

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

I løpet av våren vil Hirschtrappa være gjenoppbygd med beplanting og gangarealer. Med den er et viktig element i Olav Moens parkplan igjen på plass.

Ås gård nominert til Årets Trebyggeri

Ås gård nominert til Årets Trebyggeri

Ås gård ved Senter for husdyrforsøk er nominert til Årets Trebyggeri 2015. Avgjørelsen faller den 8. mars i forbindelse med Byggedagene.

Ny frist - innspill til parkeringssoner

Ny frist - innspill til parkeringssoner

I forbindelse med prosessen for ny parkeringsordning for NMBU Campus Ås, er det mulig å komme med innspill til soneinndeling.

IT-omlegging i rute

IT-omlegging i rute

Den store data-flyttesjauen på Adamstua er i rute. Det betyr at alle personlige datamaskiner er flyttet over til NMBU-nett i løpet av januar. 

IT-oppgradering på Adamstua

IT-oppgradering på Adamstua

Innen 31. januar vil de fleste pc-ene på Adamstua være overført til NMBU-plattform. For tre av instituttene innebærer det en omlegging for mer enn 90 % av maskinene.

Nyhetsbrev fra Statsbygg

Nyhetsbrev fra Statsbygg

Les om framdriften for Urbygningen, fiskelaboratoriet  og SLP-bygningen i nyhetsbrevet fra Statsbygg.

Hirschtrappa og trefelling

Hirschtrappa og trefelling

Fram til jul blir det stor aktivitet i området rundt Storplenen. Syke trær skal felles og Hirschtrappa skal rekonstrueres. Arbeidene er allerede i gang.

Tett tak på Urbygningen

Tett tak på Urbygningen

Denne uka markerte Statsbygg tett tak for Urbygningen. Samtidig begynner enkelte rom å nærme seg ferdigstillelse.

Oppradering av grøntanlegget ved Aud Max

Oppradering av grøntanlegget ved Aud Max

I perioden fram til jul vil grøntområdene på sørsiden av Aud Max bli oppgradert.

Kartlegging av bygningsbruken på Ås

Kartlegging av bygningsbruken på Ås

I uke 41 vil det dukke opp ukjente og litt nysgjerrige personer på Campus Ås, både i undervisningsrom og fellesområder. De er observatører som registrerer bruken av bygningene.

Spunting starter 24. august

Spunting starter 24. august

Arbeidene med spunting av byggegropen for SLP-bygningen starter mandag 24. august. Arbeidene vil pågå i perioden 07.00 til 20.00 fram til utgangen av desember 2015. 

Ny atkomst og ny parkering ved Husdyrfagbygningen

Ny atkomst og ny parkering ved Husdyrfagbygningen

Innkjøringen til parkering ved til Husdyrfagbygningen fra Drøbakvegen (fv 152) skjer via Oluf Thesens veg i Arboretkrysset fra og med onsdag 19. august. 

Framtidig regulering av parkering

Framtidig regulering av parkering

I september legges flere forslag til parkeringsordning på Campus Ås fram for organisasjonen og tjenestemannsorganisasjonene for innspill og diskusjon.

Planlegger treningssenter ved GG-hallen

Planlegger treningssenter ved GG-hallen

Siås er i en innledende fase i planleggingen av SiÅs Treningssenter. Plankomiteen har utarbeidet planer for både ombygging av eksisterende areal – og påbygg.

Arboretvegen stenges permanent

Arboretvegen stenges permanent

Arboretvegen stenges permanent etter avkjøringen til Husdyrfagbygningen og Fortek. Det skjer i forbindelse med riving av Storfjøset og bygging av SLP-bygningen.

Rural exploration

Rural exploration

Et lite blikk inn i Storfjøset etter at den er forlatt og før den forsvinner.

NMBUs prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås

NMBUs prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås

NMBU har engasjert Trond Furuberg (52 år) i inntil seks måneder som prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås.

Storfjøset overleveres til Statsbygg

Storfjøset overleveres til Statsbygg

Det er en historisk milepæl på Campus Ås når Storfjøset overleveres til Statsbygg på mandag 18. mai kl 10. Etter overdragelsen vil bygningen bli sikret og rivingen starte i nær framtid.

 

 Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

I strålende vårvær overleverte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug de nye forsøks- og undervisningsbygningene ved Senter for husdyrforsøk til NMBU fredag 8. mai.

Rivingen i gang!

Rivingen i gang!

Tirsdag startet rivingen av bygninger på Campus Ås for å klargjøre byggetomta for det store nybygget for veterinærforskning og -utdanning. Først ned er Kyllinghuset.

Suksess med åpen gård på Ås gård

Suksess med åpen gård på Ås gård

Nærmere 1000 personer benyttet anledningen til å besøke Ås gård søndag 8.mars.

Endringer i atkomst til Campus Ås

Endringer i atkomst til Campus Ås

Åkebakkvegen blir stengt permanent. Atkomst til parkeringsplasser og bak Urbygningen skjer via Hasselbakken og Fredrik A. Dahls veg. Det vil være mindre omkjøringer i Dahlsveg.

Ås gård åpner dørene 8. mars

Ås gård åpner dørene 8. mars

De nye driftsbygningene til Senter for husdyrforsøk (SHF) skal snart tas i bruk. Før dyrene inntar bygningene, slipper Statsbygg alle interesserte inn for å se på det nye anlegget. Sett av søndag 8. mars kl 12-14.

Tak over tak stenger Fougnerbakken

Tak over tak stenger Fougnerbakken

I forbindelse med montering av tak over tak på Urbygningen er Fougnerbakken bak Urbygningen stengt til og med 15. februar.

Etablering av ny busslomme ved Meierikrysset

Etablering av ny busslomme ved Meierikrysset

Arbeidene med å etablere ny busslomme vest for Meierikrysset er i gang. I første omgang hogges trærne mellom Meierimuseet og den gamle hovedinnkjøringen.

Nytt kjøremønster fra mandag 22.12.

Nytt kjøremønster fra mandag 22.12.

Tirsdag  23. desember blir hovedinnkjøringen (Johan L. Hirsch veg) til NMBU på Campus Ås stengt permanent. Det gir ny atkomst til parkeringsplassene.

Kranselag for Åkebakke barnehage

Kranselag for Åkebakke barnehage

Den 15. desember var det kranselag for nye Åkebakke barnehage i Utvegen 4. Til sommeren er barnehagen ferdig og innflyttingsklar.

Endringer i Arboretkrysset

Endringer i Arboretkrysset

I forbindelse med bygging av ny rundkjøring i Arboretkrysset (Fv 152 og Arboretvegen) ved Husdyrfagbygget vil det ble endringer i kjøremønsteret.

Riving, bygging, nye veger - se utviklingen på kart

Riving, bygging, nye veger - se utviklingen på kart

Se campusutviklingen på kart. Veger forsvinner og nye kommer til. Bygninger skal rives og ny skal bygges. Kartene viser hva som er planlagt.

Meierikrysset

Oslovegen

Fougnerbakken

Kranselag for Ås gård

Kranselag for Ås gård

Torsdag arrangerte Statsbygg kranselag på Ås gård. Med det markeres tette tak for bygningene på gårdsbruket. Tradisjonen tro hadde administrasjonsbygget ei gran festet til mønet.

Arboretvegen - Drøbakvegen (Fv 152)

Høgskolevegen

Stenginger av veger uke 41

Stenginger av veger uke 41

Høgskolevegen blir stengt i krysset Kirkevegen Høgskolevegen for biltrafikk fra og med mandag 8. oktober. Åpent for gående og syklende. Planlagt åpning onsdag 8. oktober. Parkeringsplass på tennisbanen og avkjøringen til Fougnerbakken fra Fv 152 stenges permanent i løpet av uke 41.

Kirkevegen

Fougnerbakken

Vannavstengning ved Fougnerbakken

Arbeidene med ny vannledning starter 1. september, med graving av arbeidsgroper og forberedende arbeider. Fougnerbakken stenges for gjennomkjøring fra 2. september. Fra kl 1700 og utover kvelden den 8. september blir vanntilførselen stengt til bygninger i Arboretveien, Fougnerbakken, Åkebakkveien. Det samme gjelder Tårnbygningen og bygningene på Kjerringjordet. Bygningene vil ha provisorisk vannforsyning i anleggsperioden.

Åsbakken

Ny barnehage

Urbygningen

Nye Åkebakke barnehage

Beite ved Hysdyrfagbygget

Graving i gang for SLP

Graving i gang for SLP

Med etableringen av riggplass vest for Husdyrfagbygget og riving av potetkjeller ved Kirkevegen markeres starten for samlokaliseringsprosjektet (SLP). Arbeidene vil medfører noen ulemper for ansatte og studenter.

En reise til Ås gård

En reise til Ås gård

Om ett års tid skal de nye husdyrbygningene ved NMBU tas gradvis i bruk. Skanska har laget en animasjon som tar deg med til Ås gård når bygningene er tatt i bruk.

Anleggsrigg etableres ved Husdyrfagbygningen

Anleggsrigg etableres ved Husdyrfagbygningen

Arbeidet med å etablere et riggområdet vest for Husdyrfagbygningen starter i uke 32. Det er entreprenøren for vegarbeider langs fylkesvei 152 og sykkel- og gangveg langs Kirkevegen som skal benytte riggen.

Riksantikvaren fredet 23 NMBU-bygninger

Riksantikvaren fredet 23 NMBU-bygninger

I midten av juni fredet Riksantikvaren 23 bygninger ved NMBU. Fredningen omfatter 18 bygninger på Ås og fem i Oslo i tillegg til parkanlegg begge steder.

Kø på fylkesveg 152 i høst

Kø på fylkesveg 152 i høst

Med ombygging av Meierikrysset og etablering av ny rundkjøring ved Husdyrfagbygget, ligger det an til perioder med kø fra august og ut over høsten. Det var beskjeden fra Statsbygg på informasjonsmøtet på Campus Ås den 11. juni.

En ribbet Urbygning

En ribbet Urbygning

De forberdende arbeidene i Urbygningen er avsluttet. Det betyr at bygningen nå er tømt for både inventar og bygningsdeler som ikke er originale. Dermed er flere titalls tonn med bygningsmaterialer fjernet. Inkludert en tyngre, geologisk samling.