Nyheter campusarbeider

Byggeprosjekt KA er i gang

Byggeprosjekt KA er i gang

KA-bygningen skal i tidsrommet 2020-2022 rehabiliteres og utvides for en samlet sum på 100 millioner kroner.

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Ny kunst både innendørs og utedørs ved den nye Veterionærbygningen er kommet. Noe er flyttet med fra Adamstuen, noe er splitter nytt - men alt er nøye gjennomtenkt.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

Denne uken var det kranselag for det nye Fellesbygget på Campus Ås, som nå er omdøpt til «Bikuben». Bygget skal romme kantine, auditorium, undervisningslokaler og mingleplass for hele NMBU. Her kan du ta en titt på hvordan det ser ut nå.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Høsten 2020 skjer det. Da får norske veterinærstudenter og dyrepleierstudenter tilgang på noen av de beste forsknings- og undervisningslokalene som finnes. Her får du et lite glimt av det som venter studentene.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det nye parkanlegget

Glimt fra fremtiden: Slik blir det nye parkanlegget

Nå begynner vi å ane konturene av hvor fint det blir når parkanlegget rundt det nye veterinærbygget står klart. Her kan du se bilder av hvordan det ser ut nå.

Lager ny kunstrute på Campus Ås

Lager ny kunstrute på Campus Ås

Til sammen 21 kunstnere bidrar med ny kunst når den nye veterinærbygningen med park skal smykkes med masse flott kunst. I parkområdet blir det etablert en ny vandringsrunde der man kan oppleve all kunsten.

Nå rives verkstedsbygget - se bildene

Nå rives verkstedsbygget - se bildene

Denne uken rives det gamle verkstedsbygget på Campus Ås. Det skal gi rom for det nye fellesbygget, som skal bygges inn i Fougnerhaugen

Universitetsparken utvidet

Universitetsparken utvidet

I dag overtok NMBU den første delen av det nye parkdraget mellom Urbygningen og den nye Veterinærbygningen.

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Hovudverket i den nye parken på Campus Ås er no valt. Ein bit lav frå tuntreet som vart planta på Campus i 1864  blir no forstørra og støypt i bronse til eit «tre» på nesten fire meter.

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Når bærekraftsuniversitetet NMBU skal ha nye lokaler, er det viktig med miljøvennlige løsninger fra første stund. Også i byggefasen. Denne uken ble gassovnen som vanligvis benyttes i byggeprosjekter byttet ut med miljøvennlig biobrensel.

Kranselag for veterinærbygget

Kranselag for veterinærbygget

Torsdag 15 mars var alle som jobber på det storslagne bygget invitert til pølsefest for å feire at tak og vegger er på plass. Det ble feiret med pølser og hamburger, kaffe og kaker i vintersola. 

Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Universitetsstyret har vedtatt at ansvaret for Prosjekt Campus legges under administrasjonsdirektøren og at prosjektets styringsgruppe blir et rådgivende organ for prosjektet og NMBUs ledelse.

63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

– Nå er råbygget til det nye Veterinærbygget på Campus Ås ferdigstilt. Det betyr at «skallet» på bygningen er ferdig bygget, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Nytt idrettsbygg

Nytt idrettsbygg

– Nytt idrettsbygg er helt nødvendig for studentvelferden. GG-hallen ble bygd for å dekke behovet til 1250 studenter, ikke 4700 studenter som i dag, sier direktør Einride Berg i SiÅs.

Koordinerer utstyr til  2200 rom

Koordinerer utstyr til 2200 rom

Åse Ingvild Risberg er delprosjektleder for brukerutstyrsprosjektet i samlokaliseringsprosjektet. Hun skal medvirke til at alle rom i det nye bygget har ønsket utstyr.

Campusplanen for Campus Ås

Campusplanen for Campus Ås

I forbindelse med Campusplanarbeidet har rektor utpekt en referansegruppe som skal bistå Prosjekt Campus med innspill til det videre arbeidet. Campusplanen er en langsiktig plan (25 år) for utviklingen av Campus Ås.

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Kunstplanen for det store byggeprosjektet på Campus Ås er spennende og ambisiøs. Planen omfatter store verker innendørs, flere installasjoner i parkdraget utenfor veterinærbygningen og gjennom Nordskogen fram til Ås gård og et fotoprosjekt som dokumentere endringene på Campus Adamstua og Ås.

Nye plansiloer gir bedre forskning

Nye plansiloer gir bedre forskning

Med plansilo vil kvalitet på fôret som brukes i forsøksvirksomheten ved NMBU ble jevnere og bedre enn med dagens rullballer. Resultatet er bedre forskningsresultater.

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

I løpet av våren vil Hirschtrappa være gjenoppbygd med beplanting og gangarealer. Med den er et viktig element i Olav Moens parkplan igjen på plass.

IT-omlegging i rute

IT-omlegging i rute

Den store data-flyttesjauen på Adamstua er i rute. Det betyr at alle personlige datamaskiner er flyttet over til NMBU-nett i løpet av januar. 

Rural exploration

Rural exploration

Et lite blikk inn i Storfjøset etter at det er forlatt og før det forsvinner.

NMBUs prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås

NMBUs prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås

NMBU har engasjert Trond Furuberg (52 år) i inntil seks måneder som prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås.

Kranselag for Åkebakke barnehage

Kranselag for Åkebakke barnehage

Den 15. desember var det kranselag for nye Åkebakke barnehage i Utvegen 4. Til sommeren er barnehagen ferdig og innflyttingsklar.

Riksantikvaren fredet 23 NMBU-bygninger

Riksantikvaren fredet 23 NMBU-bygninger

I midten av juni fredet Riksantikvaren 23 bygninger ved NMBU. Fredningen omfatter 18 bygninger på Ås og fem i Oslo i tillegg til parkanlegg begge steder.