Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

Hirschtrappa sett fra toppen av Urbygningen.

Hirschtrappa sett fra toppen av Urbygningen før den ble revet på 1960-tallet. Den nye trappa vil bli en kopi av den gamle.

Foto
NMBU

Storplenen med trappeanlegg ble anlagt i perioden 1924 til 1935, men uheldig valg av materialer ga Hirschtrappa et kort liv. På 1960-taller var den i så dårlig forfatning at den ble revet. I Olav L. Moens parkplan er tappeanleggene med på å binde parkens akser og linjer fra bygningene sammen til en helhet. Trappeanlegget ved Tårnbygningen ble fornyet for kort tid siden, nå sto Hirschtrappa for tur. Det er masteroppgaven til Henrik Høye Lysgaard ved ILP som danner prosjekteringsunderlaget. Han har også utarbeidet byggetegninger. Disse er så blitt revidert etter funn i marken etter den opprinnelig muren.

Mur, planter og hellegang
Selve murkonstruksjonen utgjør hoveddelen av anlegget. Muren blir malt i en mørk farge og fargen vil ligge nær opp mot den originale fargen som ble funnet under utgraving av det gamle trappeanlegget. Fargen blir langt mørkere enn fargen på muren foran Urbygningen.
I arbeidet som utføres nå inngår også beplanting, anlegg av grusplass og hellegang. Foran muren blir det en grusplass med bed. Fra grusplassen blir det anlagt en hellegang langs langsiden av Storplenen til grusgangen rundt viftebedene. Dette blir en viktig forbindelsesvei i parken. Det skal benyttes Ringeriksskifer som opprinnelig.

Beplanting og trær
I tråd med den opprinnelige parkplanen vil det bli plantet klartreroser foran muren. Thujahekken ved Hirschstatuen erstattes med stiklinger fra den gamle hekken. De to hestekastanjene som sto mot Urbygningen og som ble fjernet for å få på plass nye murer, vil bli erstattet med tre – slik parkplanen beskriver. Etter plane skal trappen og terrengforming være ferdig til 1.mai. Det vil si at brakkene er borte og alt tilsådd. Hellegangen vil bli ferdigstilt noe senere.

Status for Hirschtrappa i slutten av februar 2016. Betongarbeidene nærmer seg slutten.

Status for Hirschtrappa i slutten av februar 2016. Betongarbeidene nærmer seg slutten.

Foto
Kai Tilley

Et undervisningsanlegg
Plantebruken vil tilpasses det historiske uttrykket, men vil ta hensyn til behovet for å vise planter som en del av universitetets undervisning. Hirschtrappa vil være med på å befeste parkanlegget ved NMBU som et av Nordens fineste nyklassisistiske parkanlegg. Med Europas eldste og verdens neste eldste hagekunst/landskapsarkitekturutdanninger har NMBU er restaurering og utviklingen av parken faglig viktig for å befeste NMBUs stilling som den mest attraktive landskapsarkitekturutdanningen i Norge.

Ferdig samtidig med Urbygingen
Hirschtrappa har stått på planen en stund, og i forbindelse med ferdigstillelsen av Urbygningen var det et ønske om at det sentrale parkrommet foran Urbygningen skulle restaureres og ferdigstillelsen slik at all anleggsaktivitet på sørsiden av Urbygningen kan avsluttes sommeren 2016. Samtidig med anleggsarbeidene vil det også bli gjort nødvendige dreneringsarbeider i østre del av Storeplenen. Det vil gjøre plenen mer anvendelig enn i dag.

Hirstrappen og tilhørende anlegg har en samlet pris på 3,6 millioner kroner. For å få i gang arbeidet satte Teknisk avdeling av en 1 million kroner til oppstart i 2015, mens resten inngår som en del av ferdigstillelsen av utendørsanlegget til Urbygningen. Det er Askim entreprenør som vant kontrakten på totalt 3,6 millioner kroner. Noen økonomiske overraskelser regner NMBU ikke med ettersom det er inngått en fastpriskontrakt.

Published 29. February 2016 - 9:35 - Updated 7. mars 2016 - 10:12