infoskjerm nyheter

Norges største klimabygg

Norges største klimabygg

Den nye veterinærbygningen på Campus Ås er godkjent som passivhus. Den blir dermed et av Norges største klimabygg.

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

I løpet av våren vil Hirschtrappa være gjenoppbygd med beplanting og gangarealer. Med den er et viktig element i Olav Moens parkplan igjen på plass.