Brosjyrer og annet informasjonsmateriell fra NMBU

På denne siden vil brosjyrer og annet informasjonsmateriell om bygg og utvikling på NMBU bli lagt ut for nedlasting og fri distribusjon.

Brosjyrer

Alt materialet kan brukes og distribueres fritt. Bygg og utvikling omfatter alle bygge- og utviklingsprosjekter som kan knyttes til NMBU. Samlokaliseringsprosjektet - byggene som skal gjøre det mulig å flytte veterinærutdanningen fra Adamstuen til Ås er det absolutt største med en kostnadsramme på over fem milliarder kroner. Andre viktige prosjekter er rehabiliteringen av Urbygningen og byggingen av Ås gård - nye husdyrbygninger for Senter for husdyrforsøk.

Published 13. august 2014 - 14:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:28