Byggeprosjektet

Norges største byggeprosjekt

Byggeplassen uke 37 - 2017

Nyheter

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom.

63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

– Nå er råbygget til det nye Veterinærbygget på Campus Ås ferdigstilt. Det betyr at «skallet» på bygningen er ferdig bygget, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Byggeplassen uke 37 - 2017

Bilder fra byggeplassen september 2017

Bygningsmassen begynner virkelig å reise seg, og nå kan vi skimte stadig klarer hvordan byggene blir seende ut og hvordan det blir å jobbe her. Her er bilder fra byggerplassen i uke 37.

Byggeplassen sett fra Verkstedbygningen (den kommende Fellesbygningen) januar 2017.

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Prosjekt Campus

NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram til 2019. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus.

Denne nettsiden dekker utviklingsarbeider i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet og større rehabiliteringsprosjekter på campus Ås

Statsbyggs nettressurser: