Byggeprosjektet

Norges største byggeprosjekt

Byggeplassen uke 37 - 2017

Nyheter


Åpningen av det nye parkdraget ned mot veterinærbygningen

Universitetsparken utvidet

I dag overtok NMBU den første delen av det nye parkdraget mellom Urbygningen og den nye Veterinærbygningen.

Med den opne forma speler skulpturen på lag med skiftingar i lys, vêr og årstider.

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Hovudverket i den nye parken på Campus Ås er no valt. Ein bit lav frå tuntreet som vart planta på Campus i 1864  blir no forstørra og støypt i bronse til eit «tre» på nesten fire meter.

Den bærekraftige byggevarmen ble høytidelig markert med representanter fra Statkraft og Statsbygg.

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Når bærekraftsuniversitetet NMBU skal ha nye lokaler, er det viktig med miljøvennlige løsninger fra første stund. Også i byggefasen. Denne uken ble gassovnen som vanligvis benyttes i byggeprosjekter byttet ut med miljøvennlig biobrensel.

Prosjekt Campus

NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram til 2019. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus.

Denne nettsiden dekker utviklingsarbeider i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet og større rehabiliteringsprosjekter på campus Ås

Statsbyggs nettressurser: