Byggeprosjektene

Norges største byggeprosjekt

Byggeplassen uke 37 - 2017

Nyheter

Hovedtrekkene i høstens flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til Ås

Hovedtrekkene i høstens flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til Ås

Hvem flytter når? Studiestart for veterinær- og dyrepleierstudenter i det nye veterinærbygget på Ås blir 11. januar 2021. Hovedflyttingen starter i november.

Forsinket studiestart på Ås for VET

Forsinket studiestart på Ås for VET

Forsinkelse i byggeprosjektet gjør at studiestart høsten 2020 for Veterinærhøgskolen skjer på campus Adamstua, og ikke campus Ås som planlagt. 

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Det vil komme ny kunst både inne og ute ved nybyggene, som ved alle statlige nybygg. Noe flyttes med fra Adamstuen, noe er splitter nytt - men alt er nøye gjennomtenkt.

Prosjekt Campus

NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram mot 2020. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus.

Denne nettsiden dekker utviklingsarbeider i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet og større rehabiliteringsprosjekter på campus Ås

 

Statsbyggs nettressurser: