Byggeprosjektene

Norges største byggeprosjekt

Byggeplassen uke 37 - 2017

Nyheter

Byggeprosjekt KA er i gang

Byggeprosjekt KA er i gang

KA-bygningen skal i tidsrommet 2020-2022 rehabiliteres og utvides for en samlet sum på 100 millioner kroner.

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Glimt fra fremtiden: Ny kunst Campus Ås

Ny kunst både innendørs og utedørs ved den nye Veterionærbygningen er kommet. Noe er flyttet med fra Adamstuen, noe er splitter nytt - men alt er nøye gjennomtenkt.

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

Glimt fra fremtiden: Slik blir det i Bikuben

Denne uken var det kranselag for det nye Fellesbygget på Campus Ås, som nå er omdøpt til «Bikuben». Bygget skal romme kantine, auditorium, undervisningslokaler og mingleplass for hele NMBU. Her kan du ta en titt på hvordan det ser ut nå.

Prosjekt Campus

NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram mot 2020. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus.

Denne nettsiden dekker utviklingsarbeider i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet og større rehabiliteringsprosjekter på campus Ås

 

Statsbyggs nettressurser: