Byggeprosjektet

Norges største byggeprosjekt

Urbygningen 2016

Nyheter

Byggeplassen sett fra Verkstedbygningen (den kommende Fellesbygningen) januar 2017.

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Campus Adamstuen

Etterbruk av Adamstua

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å starte arbeidet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. 

Samlokaliseringsprosjektet SLP fasade mot øst Uraksen illustrasjon

Status for byggeprosjektet

På styremøtet den 8. september presenterte Statsbygg status for byggeprosjektet. 

Prosjekt Campus. NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram til 2019. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus. I denne lenken finner du mer informasjon om Prosjekt campus.

Denne nettsiden dekker utviklingsarbeider i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet og større rehabiliteringsprosjekter på campus Ås

Statsbyggs nettressurser: