Campusplanen 2019-2023-2040

Campusplanen med vedlegg kan leses her (pdf)

Godt grunnlag for utvikling av campus
Styret var positive til at planen var konkret, men ikke for absolutt. Under følger utkast til protokoll og vedtak om campusplanen.

Vedtak (sak 47/18):

Til campusplanen hadde styret følgende innspill:

  • Styret er spesielt opptatt av at det utvikles gode løsninger for LANDSAM og BIOVIT. Styret vil understreke at det må arbeides videre med endelig løsning for LANDSAM knyttet til Tunbygningene. 
  • Styret vil få seg forelagt de konkrete byggeprosjekter når de kommer til forprosjekt. 
  • Finansieringsplan, inkludert likviditetsoversikt, legges fram for styret i forbindelse med budsjettbehandlingene.
  • Styret er tilfreds med den oppnådde arealreduksjon på 9%, og utviklingen i driftskostnader knyttet til dette. Styret forutsetter at rektor søker ytterligere muligheter for arealeffektivisering for å legge til rette for ytterligere utfasing av ikke egnede bygg.  
  • Styret ber om jevnlig rapportering i tertialrapportene på fremdriften i prosjektene knyttet til LANDSAM, BIOVIT og sambruk av SLP, inkludert tentativ tidsplan for fremtidige beslutninger.

NMBUs Campusplan 2019 – 2023 – 2040 vedtas.

Protokollen fra styremøtet 26. april legges fram for godkjenning på møtet 14. juni.

Published 27. April 2018 - 14:55 - Updated 16. mai 2018 - 10:53