Styresaken om campusplanen

Det betyr også at Campusplanen 2019-2023-2040 er klar. Planen er delt inn i seks deler. Kapittel seks omhandler gjennomføring av planen. Til planen er det utarbeidet et vedlegg som er en gjennomgang av universitetets enheter.   

I denne lenken finner du campusplanen

I denne lenken finner du vedlegget til campusplanen 

Du kan lese alle styrepapirene i denne lenken

 

Published 17. April 2018 - 14:41 - Updated 18. April 2018 - 12:40